صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تغییرات در دستگاه دیپلماسی ایران

تغییرات در دستگاه دیپلماسی ایران

برخی از مسئولان و کارکنان وزارت امورخارجه عهدهدار پستها و وظایف جدیدی شدهاند. عباس موسوی به عنوان سخنگوی جدید وزارت امورخارجه معرفی شده است. بهرام قاسمی نیز سفیر جدید ایران در پاریس خواهد بود.
وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران دست به تغییر برخی مسئولان خود زده است. با توجه به انتصاب بهرام قاسمی به عنوان سفیر جدید ایران در فرانسه، عباس موسوی جای وی را به عنوان سخنگوی جدید وزارت خارجه و رابط دستگاه دیپلماسی ایران با رسانهها خواهد گرفت.
موسوی پیشتر به عنوان رئیس اداره دیپلماسی رسانهای فعالیت داشته و فعالیتهای دیپلماتیک در کشورهای هانگ کانگ و هالند را نیز در کارنامه خود دارد.
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران حسین جابری انصاری را به عنوان معاون خود در امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه انتخاب کرده است.
حسین جابری انصاری پیشتر سفیر ایران در لیبیا بود. او همچنین مدتی سخنگویی وزارت امورخارجه را بر عهده داشت. پیش از انتصاب اخیر انصاری دستیار ارشد وزیر امورخارجه در امور ویژه سیاسی بود. او یکی از کارشناسان در جهان عرب و شمال آفریقا به شمار میآید.
محمدتقی صابری نیز به عنوان سفیر جدید ایران در تاجیکستان منصوب شده است. از سوی دیگر ظریف، حسین پناهی را به عنوان معاون امور اداری و مالی وزارت خارجه برگزیده است.