صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرمانده نظامی جدید سودان: نظام عمر البشیر را ریشه‌کن می‌کنیم

فرمانده نظامی جدید سودان:  نظام عمر البشیر را ریشه‌کن می‌کنیم

دولت نظامی سودان قصد دارد با وعدههای سیاسی مردم ناراضی را آرام کند و بر اوضاع مسلط شود. مخالفان خواهان انتقال فوری قدرت از نظامیان به یک دولت مدنی هستند. آلمان خواهان پرهیز از خشونت و احترام به خواست مردم سودان شد.
جنرال عبدالفتاح برهان، فرمانده نظامی جدید سودان که رهبری شورای موقت نظامی را به عهده گرفته، به مردم معترض وعده اصلاحات بنیادی داده است.
برهان که قصد دارد بر اوضاع آشفته کشور مهار بزند، در نخستین سخنرانی تلویزیونی خود قول داد که نظام بازمانده از عمر البشیر، دیکتاتور سودان را از بنیاد متحول کند. او متعهد شد به وضعیت فوقالعاده پایان دهد، تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند و مقامهای مسئول در کشتار مردم معترض را به دادگاه بکشاند.
جنرال برهان قول داد که ارتش قصد دارد ظرف حداکثر دو سال قدرت را به دولتی مدنی واگذار کند. نیروهای سیاسی و مخالفان به قولهای جنرال اعتماد ندارند و خواهان انتقال فوری قدرت به یک دولت غیرنظامی هستند.
آنها تهدید میکنند که از پای نخواهند نشست و به اعتراضات خود در خرطوم و شهرهای دیگر ادامه خواهند داد.
نیروهای اپوزیسیون قصد دارند در گفتگو با شورای موقت نظامی راهی برای خروج از بحران بیابند.
عمر البشیر، رئیس جمهور اسلامگرای سودان، که سه دهه بر کشور حکومت میکرد، پس از سه دهه حکمرانی استبدادی روز پنجشنبه (۱۱ اپریل) به دست ارتش از مقام خود برکنار شد.
نخست عوض بن عوف وزیر دفاع سودان، ریاست شورای انتقالی را به دست گرفت، اما او تنها یک روز بعد کرسی خود را به سپهبد عبدالفتاح برهان واگذار کرد.