صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مخالفان خواستار دستگیری و محاکمه همه حاکمان سابق سودان شدند

 مخالفان خواستار دستگیری و محاکمه  همه حاکمان سابق سودان شدند

گروهی که بزرگترین تظاهراتها و اعتراضات چهار ماه اخیر سودان را رهبری کرده است، گفته است که آنان خواهان برکناری کامل همه "حاکمان سابق" دوران حکومت خودکامه عمرالبشیر هستند.
حکومت عمرالبشیر هفته گذشته و پس از سی سال توسط ارتش این کشور سرنگون گردید.
به گزارش بی بی سی، امجد فرید، رییس اتحادیههای حرفهای سودان، گفت که تمامی مقامات و مسئولان رژیم گذشته این کشور باید در دادگاه محاکمه شوند.
آقای فرید همچنین اظهار داشت که گروهی که وی از طرف آن صحبت میکند، دولت نظامی سودان که در حال حاضر قدرت را به دست گرفته، قبول نداشته و خواهان جایگزینی آنان با شورا و کابینه غیرنظامی هستند.
بر اساس تازهترین گزارشها در حال حاضر معترضان همچنان در مقابل مرکز فرماندهی ارتش سودان تحصن کردهاند.
روز یکشنبه ۱۴ اپریل، دولت نظامی انتقالی سودان اعلام کرد که برخی از اعضای دولت قبلی این کشور را دستگیر کرده و قول داده است اقدامی در جهت متفرق کردن تظاهرکنندگان انجام ندهد.
یک سخنگوی ارتش همچنین مخالفان را ترغیب کرد نخست وزیر مورد نظر خود را انتخاب کنند و قول داد اراده آنها را به اجرا بگذارد.
ماهها تظاهرات در سودان به برکناری و بازداشت عمر البشیر رهبر این کشور در روز پنجشنبه هفته گذشته منجر شد.
تظاهرکنندگان قول داده اند تا زمان انتقال قدرت به غیرنظامیان در خیابانها بمانند و همچنان تحصنی در مقابل وزارت دفاع در پایتخت این کشور، خارطوم، در جریان است.