صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رای گیری در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اندونزیا پایان یافت

رای گیری در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری  اندونزیا پایان یافت

رایگیری در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اندونزیا با احتمال انتخاب مجدد رئیس جمهوری کنونی پایان یافته است.
به گزارش بی بی سی، انتخابات اندونزیا، که با توجه به جمعیت این کشور بزرگترین رایگیری یک روزه در جهان است، شامگاه چهارشنبه، ٢٨ حمل (١٧ اپریل)، پایان یافت در حالیکه نظرخواهی از رایدهندگان حاکی از آن است که جوکو ویدودو، رئیس جمهوری کنونی با اختلاف حدود ١٠ درصد آراء از رقیب اصلی خود، جنرال بازنشسته، پرابوو سوبیانتو جلوتر است و انتظار میرود برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شود.
در انتخابات سال ٢٠١٤ میلادی، آقای ویدودو با اکثریت اندکی در برابر آقای سوبیانتو به پیروزی رسید.
برگزاری انتخاباتی با نزدیک به دویست و پنجاه هزار نامزد در هفده هزار جزیره تشکیل دهنده کشور اندونزیا ظرف چند ساعت مستلزم برنامهریزی و پیشبینی گسترده و دقیق بوده است. در این انتخابات نزدیک به سیصد و پنجاه هزار مامور پولیس با حمایت بیش از یک و نیم میلیون مامور داوطلب بر حسن اجرای انتخابات نظارت داشتند. نزدیک به یکصد و نود هزار رای دهنده در این انتخابات شرکت کردند.
رایگیری در ساعت ٧ بامداد به وقت محلی آغاز شد و مراکز اخذ رای ساعت یک بعد از ظهر تعطیل شدند.
علاوه بر رئیس جمهوری، رایدهندگان حدود بیست هزار نماینده پارلمان ملی و مجالس محلی اندونزیا را نیز انتخاب کردهاند.
انتظار میرود که برنده انتخابات ریاست جمهوری تا چند ساعت دیگر مشخص شود اما نتیجه رسمی انتخابات ماه آینده میلادی توسط کمیسیون انتخابات اعلام خواهد شد.