صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورش علیه انقراض؛ وزیر داخله بریتانیا خواهان برخورد جدی با معترضان شد

شورش علیه انقراض؛  وزیر داخله بریتانیا خواهان برخورد جدی با معترضان شد

ساجد جاوید، وزیر داخله بریتانیا از پولیس خواسته تا با "تمام قوا" با معترضانی که "قانون شکنی" میکنند، برخورد شود. اشاره آقای جاوید به معترضان گروه "شورش علیه انقراض" است که برای پنجمین روز متوالی اعتراضاتی را در شهر لندن برپا کردهاند.
این گروه به سیاستهای دولت درباره تغییرات اقلیمی معترض است.
وزیر داخله بریتانیا در مجموعه توییتهایی گفته است که این اعتراضات در چند روز گذشته زندگی دیگران را "به طور جدی به مخاطره انداخته است."
به گفته آقای ساجد در چند روز گذشته این اعتراضات سیستم حمل و نقل را مختل کرده و بر کسب و کار مردم تاثیر گذاشته است.
یک گروه از معترضان با در دست داشتن پلاکاردی سیاهرنگ در نزدیکی میدانهوایی هیترو، بزرگترین فرودگاه لندن مستقر شدهاند. بر روی پلاکارد آن ها نوشته شده: "آیا ما آخرین نسل هستیم؟"
اما تامسون، بازیگر برنده اسکار هم برای ملحق شدن به معترضان از لس آنجلس به لندن برگشته است.
در جریان اعتراضات روزهای اخیر بیش از ۵۰۰ نفر بازداشت شدهاند.
به رغم بازداشتهای اخیر از سوی پولیس، فعالان این گروه همچنان در محل های پر تردد در پایتخت چادرهایی برپا کردهاند.
سازمان دهندگان این اعتراضات گفته اند که اعتراضها در ۸۰ شهر در ۳۳ کشور برگزار شده است.
وزارت تجارت، انرژی و صنایع بریتانیا اعلام کرده که این کشور از سال ۱۹۹۰ انتشار گازهای گلخانهای را تا ۴۴ درصد کاهش داده است.
دولت بریتانیا میکوشد تا در ۱۰ سال آینده خودروهای دیزلی را از خیابانهای پایتخت حذف کند. خودروهای دیزلی عامل اصلی آلودگی هوای لندن هستند که در بعضی نقاط چندین برابر حد مجاز آلودگی هوا در اتحادیه اروپاست.