صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آتش خشم جلیقه زردها در پاریس شعله کشید

آتش خشم جلیقه زردها در پاریس شعله کشید

هزاران تن از جلیقهزردها در خیابانهای پاریس و دیگر شهرهای فرانسه برای بیست و سومین هفته دست به اعتراض زدند. پولیس بیش از ۲۰۰ نفر از آنان را دستگیر کرد. معترضین خواستار برکناری امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه هستند.
به گزارش دیوچه وله، آخرین درو اعتراضهای جنبش موسوم به جلیقه زردها در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه روز شنبه ۲۰ اپریل آغاز شد و تا پاسی از شب ادامه پیدا کرد. به گفته پولیس۱۵۰۰ تن از اعضای گروههای رادیکال نیز میان معترضین نفوذ کرده بودند.
در مقابل کلیسای جامع نوتردام پاریس که که چند روز پیش طعمه حریق شد هرگونه تظاهراتی ممنوع شده است. اما تظاهرات در نقاط دیگر پاریس برگزار شد. شعار و موضوع اعتراض روز شنبه، آنها کلیسای قدیمی نوتردام هم بوده است. جلیقه زردها میگویند دولت برای بازسازی کلیسای نوتردام به سرعت پول دراختیار گذاشته اما برای آنها هزینه نکرده است.
پولیس برای پراکندن معترضین در پاریس از گاز اشگآور استفاده کرد و بیش از ۲۰۰ نفر از آنان را دستگیر کرد. در پاریس تعداد جلیقه زردها این بار در قیاس با هفتههای گذشته بیشتر بود. اما پولیس فرانسه میگوید در سراسر کشور تعداد جلیقهزردها ۳۰ هزار نفر بوده و نسبت به هفته پیش کاهش داشت. خود جلیقه زردها اما گفتهاند که تعداد معترضین بیش از ۱۰۰ هزار نفر بود.
معترضین موتورسایکل و سطل زباله را آتش زدند. پولیس برای پراکندن آنان از گاز اشگ آور استفاده کرد. برخی از تظاهرکنندگان خطاب به پولیس فریاد میزدند: "خودتان را بکشید!" آنها به این موضوع اشاره میکردند که در اوایل سال جاری تعدادی از افراد پولیس دست به خودکشی زدند.
مقامات فرانسه گفتهاند که در مجموع ۲۱۷ نفر بازداشت شدند. دادستانی پاریس هم اعلام کرده است که ۱۷۸ نفر تحت مراقبت قرار گرفتهاند. در میان این افراد شش تن افراد کم سن و سال بودهاند. پولیس بیش از ۲۰ هزار نفر را هم کنترل کرده است.
جلیقه زردها بارها به پولیس فرانسه اعتراض کردند که از گلولههای پلاستیکی و "نارنجکهای نورزا" استفاده کرده است. به گفته آنان تعداد زیادی از تظاهرکنندگان با گلولههای پلاستیکی پولیس جراحت سنگینی برداشتند.