صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشف چمدان‌های ارز خارجی در خانه البشیر

کشف چمدان‌های ارز خارجی در خانه البشیر

سرویس اطلاعاتی ارتش سودان در تفتیش خانه عمر البشیر چمدانهایی پر از پول یافته است. در این چمدانها ۳۵۱هزار دالر، شش میلیون یورو و پنج میلیون پوند سودانی پنهان شده بودند.
به گزارش دیوچه وله، دادستانی سودان تحقیق پیرامون پولشویی و نگاهداری مبلغ هنگفتی ارز خارجی در خانه عمرالبشیر را آغاز کرد. در محل زندگی رئیس جمهور مخلوع سودان، چمدانهایی مملو از دالر، یورو و پوند سودان پیدا شدهاند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک "منبع قضایی" مینویسد دادستانی کل سودان دستور بازجویی هر چه سریعتر او و پاسخگویی در برابر دادگاه را صادر کرده است.
این منبع به رویترز گفته که از البشیر در زندان کوبر بازجویی خواهد شد.
رئیس جمهور مخلوع سودان که به اتهام نسلکشی و جنایات جنگی در دارفور، حکم جلب بینالمللی داشت، پس از ماهها اعتراضات مردمی، با کمک ارتش در ۱۱ اپریل (۲۲ حمل) خلع ید شد.
عمر البشیر نخست تحت بازداشت خانگی بود اما خانوادهاش گفتهاند که او به زندان فوق امنیتی کوبر در خارطوم منتقل شده است.
جامعه نخبگان سودان که تظاهرات مردمی را رهبری میکرد، خواستار آن شده که بشیر و اعضای کابینهاش در دادگاه پاسخگوی فساد گسترده، تبعیض اجتماعی، پارتیبازی و به قهقرا بردن اقتصاد کشور به ویژه در آخرین سالهای قدرت باشند.
سه روز قبل، شورای نظامی موقت سودان دستور داد که بانک مرکزی این کشور همه نقل و انتقالات مالی از اول اپریل را بررسی کرده و موارد مشکوک را ضبط کند. طبق این دستور، گزارش هر گونه انتقال مالکیت، سهام یا شراکت اقتصادی در شرکتها، باید در هر سقفی که باشد به اطلاع مسئولان امر برسد.
عمر البشیر ۷۵ ساله که سه دهه بر سودان حکومت کرد، با کودتا علیه جعفر نمیری سر کار آمد. شورای موقت نظامی سودان پس از خلع البشیر، سه ماه حالت فوقالعاده و یک ماه ممنوعیت رفت و آمد در این کشور اعلام کرده است. شامگاه جمعه ۱۹ اپریل (۳۰ حمل) صدها هزار سودانی با تجمع در برابر وزارت دفاع این کشور در خارطوم، خواستار انتقال قدرت به غیرنظامیان شدند.