صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض پاکستان به ایران در پی کشتار در جاده اورماره

اعتراض پاکستان به ایران در پی کشتار در جاده اورماره

در پی کشتار ۱۴ نفر در جادهای در اورماره پاکستان این کشور طی نامهای ایران را به "بیعملی" در مقابل گروههای مسلح بلوچ متهم کرد. یک گروه ائتلافی بلوچ مسئولیت قتل این ۱۴ نفر را بر عهده گرفته است.
به گزارش دیوچه وله، وزارت خارجه پاکستان روز شنبه ۳۱ حمل (۲۰ اپریل) در نامهای به سفارت ایران در اسلامآباد، به آنچه "انفعال" ایران در برابر گروهی که عامل کشتن مسافران یک بس در اورماره این کشور خوانده شده شدیدا اعتراض کرد.
به گزارش "جیو نیوز"، در ۲۹ حمل افراد مسلح در بزرگراه ساحلی مکران در اورماره بلوچستان پاکستان راه چند بس را سد کرده و پس از بیرون کشیدن مسافران ۱۴ تن را که ظاهرا برای نیروی مسلح پاکستان فعالیت میکردند کشتهاند.
در این نامه آمده است، ۱۵ تا ۲۰ نفر که یونیفورم نیروهای مرزی پاکستان (FC ) را به تن داشتند در ۱۸ اپریل مسیر بزرگراه ساحلی "بزی تاپ" را سد کرده و سه تا چهار دستگاه بس که از اورماره عازم گوادر بودند را متوقف میکنند. آنها پس از بیرون کشیدن مسافران و کنترل کارتهای شناسایی ملی آنها ۱۴ تن که به نیروهای مسلح پاکستان تعلق داشتند را به قتل میرسانند.
در ادامه تصریح شده، BRAS که ائتلافی از سه گروه "تروریستی" بلوچ است مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته است. همچنین افزوده شده که "تروریستها" که از منطقه مرزی آمده بودند بعد از پایان عملیات بازگشتهاند.
وزارت خارجه پاکستان تأکید کرده که این کشور "بارها اقدام به ارائه اطلاعات در مورد این فعالیتها کرده است." پاکستان میگوید بارها ایران را در جریان گذاشته که این "سازمانهای بلوچ تروریست در ایران اردوگاههای آموزشی و پایگاههای لوجستیک در مرز دارند". با این حال به گفته پاکستان، "شوربختانه ایران هیچ اقدامی در این رابطه تا به امروز انجام نداده است."
وزارت خارجه پاکستان تصریح میکند "کشتن ۱۴ پاکستانی بیگناه به دست گروههای تروریستی مستقر در ایران واقعهای بسیار جدی است و پاکستان قویا به آن معترض است."
پاکستان میگوید، منتظر پاسخ جمهوری اسلامی به درخواست این کشور جهت اقدام علیه این گروههای مستقر در ایران است که اطلاعات مربوط به محل و موقعیت آنها بارها توسط پاکستان ارائه شده است.