صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس‌جمهوری اوکراین؛ نزدیکی بیشتر به روسیه یا اروپا

رییس‌جمهوری اوکراین؛ نزدیکی بیشتر به روسیه یا اروپا

در انتخابات ریاستجمهوری اوکراین، ولودیمیر زلنسکی با به دست آوردن ۷۳ درصد آرا بر رقیب خود پیروز شد. پروشنکو با ۲۴ درصد آرا شکست خود را پذیرفت. اتحادیه اروپا و ناتو خواهان یک همکاری خوب با رییسجمهور جدید شدهاند.
رییسجمهوری جدید اوکراین، ولودیمیر زلنسکی در شب پیروزی خود گفت: «به عنوان یک شهروند اوکراین میتوانم خطاب به تمامی کشورهای شوروی سابق بگویم: به ما نگاه کنید، همه چیز ممکن است!»
این هنرپیشه و کمدین ۴۱ ساله برای شرق اوکراین که از سالها پیش درگیر جنگ با جداییطلبان مورد حمایت مسکوست، اعلام مذاکرات جدید صلح کرده است. او گفته مذاکرات مینسک را ادامه خواهد داد و از نو بازسازی خواهد کرد. زلنسکی همچنین وعده داده که برای بازگشت آن عده از اهالی اوکراین که در مناطق تحت کنترل جداییطلبان بوده و نیز کسانی که در روسیه در بازداشت هستند به اوکراین تلاش خواهد کرد.
در جریان درگیریها در این منطقه از اوکراین تا کنون ۱۳ هزار نفر کشته شدهاند.
پروشنکو نیز وعده داده تا به رییسجمهوری جدید در مرحله واگذاری قدرت کمک کند. این سیاستمدار ۵۳ ساله تاکید کرده که از سیاست کناره نخواهد گرفت.
دونالد توسک رییس شورای اتحادیه اروپا در توییترش نوشت که این اتحادیه مصمم است حمایت خود از اوکراین را ادامه دهد. او روز انتخابات را "یک روز تعیینکننده برای اوکراین" خواند و انتخابات آزاد و جابهجایی مسالمتآمیز قدرت در این کشور را نشانهای از یک "دموکراسی قوی اوکراینی" دانست.