صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تنها یک هزارم پناهجویان سوری از آلمان به کشورشان بازگشتند

تنها یک هزارم پناهجویان سوری از آلمان به کشورشان بازگشتند

از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه هشت سال میگذرد. حدود ۷۸۰ هزار سوری به آلمان پناه آوردند. تنها یک هزارم این پناهچویان از سال ۲۰۱۷ برای بازگشت داوطلبانه خود به کشورشان از دولت آلمان کمک مالی دریافت کردهاند.
دولت آلمان در پاسخ به پرسش حزب سبزهای آلمان درباره روند بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان اعلام کرده است که تعداد بسیار کمی از پناهجویان سوری به کشورشان بازگشتهاند و روند بازگشت داوطلبانه آنها به کشورشان به کندی پیش میرود.
در پاسخ دولت آلمان به حزب سبزها آمده است که در سال ۲۰۱۸ میلادی تنها ۴۶۶ پناهجوی سوری برای بازگشت داوطلبانه خود تقاضای کمک مالی کردهاند و به سوریه بازگشتند. این تعداد یکسال پیش از آن یعنی در سال ۲۰۱۷ تنها ۱۹۹ نفر بوده است.
طبق گزارش دولت آلمان در سه ماه نخست سال جاری هم تعداد پناهجویان سوری که برای بازگشت دواطلبانه تقاضای کمک مالی کردهاند تنها به ۷۷ نفر رسیده است.
دلایل و انگیزه بازگشت پناهجویان سوری و یا فلسطینیان مقیم سوریه که به آلمان پناه آوردهاند و سپس به کشورشان بازگشتهاند به صورت آماری ثبت نشده است. اما خبرگزاری آلمان در این باره با استناد به پاسخ دولت آلمان به دلایلی چون "دوری از وطن، مشکلات ادغام در جامعه و بیماری اعضای خانواده" اشاره کرده است. بیشترین درخواست بازگشت داوطلبانه پناهجویان سوری به کشورشان در سال ۲۰۱۸  از ایالتهای نیدرزاکسن، بایرن و هسن آلمان بوده است.
به طور معمول اداره خارجیها به تقاضای بازگشت داوطلبانه پناهجویان رسیدگی میکند و در موارد نادری هم توسط انجمنها و سازمانهای خیریه در روند بازگشت پناهجویان به کشورشان کمک میشود.
از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار سوری کشورشان را ترک کردند. از این تعداد حدود ۷۸۰ هزار نفر به آلمان پناه آوردند.
نهادهای مربوط به پناهجویان سازمان ملل شرایط برای بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان را مناسب نمیدانند و دولت آلمان نیز این نظر را تائید میکند.