صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چین واردات نفت خام از ایران را متوقف کرد

چین واردات نفت خام از ایران را متوقف کرد

در سایه تحریمهای پیشبینی شده از سوی دولت آمریکا در رابطه با معاملامت نفتی با ایران، شرکت ملی نفت چین و همچنین شرکت پتروشیمی چین به واردات نفت خود از ایران پایان دادند. چین بزرگترین مشتری نفت ایران بهشمار میآید.
خبر توقف واردات نفت خام ایران از سوی چین به طور وسیع در رسانههای مختلف بازتاب یافته است. بر اساس این خبر، دو شرکت بزرگ چین به واردات نفت خود از ایران برای تحویل در ماه می پایان دادهاند. خبری که با توجه به نقش چین در معاملات نفتی ایران، میتواند برای اقتصاد ایران هزینهای سنگین بههمراه داشته باشد.
خبرگزاری رویترز روز جمعه ۲۰ ثور (۱۰ می) با انتشار گزارشی از سنگاپور، خبر توقف واردات نفت چین از ایران را رسانهای کرد. خبری که پس از آن چند بار تکمیل شد.
توقف واردات نفت چین از ایران در شرایطی صورت میگیرد که این کشور هنوز برای تامین نیازهای خود به انرژی، جایگزین دیگری نیافته است. پیش از آن، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت خام و از جمله عربستان سعودی برای تامین نیازهای چین به نفت خام ابراز آمادگی کرده بودند.
شرکت پتروشیمی چین (سینوپک) و همچنین شرکت ملی نفت چین (CNPC ) دو شرکت بزرگ دولتی چین به شمار میروند که اکنون در ارتباط با تحریمهای ایران اعلام کردهاند، واردات نفت از ایران برای تحویل در ماه می را متوقف کردهاند.
هر دو شرکت در اکتبر سال گذشته نیز در سایه نگرانی از مجازاتهای پیشبینی شده برای معاملات نفتی با ایران، واردات نفت از ایران را پایان داده بودند. اما، پس از آنکه آمریکا برای چین و هفت کشور دیگر معافیت شش ماهه از مجازاتها را در نظر گرفت، به معامله نفتی با ایران ادامه دادند.