صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات آفریقای جنوبی؛ پیروزی کم‌فروغ حزب حاکم

انتخابات آفریقای جنوبی؛ پیروزی کم‌فروغ حزب حاکم

با شمارش بیش از ۹۸ درصد از آرای ریخته شده به صندوقهای رای در آفریقای جنوبی جبهه کنگره ملی پیروز این رقابتها معرفی شد. به رغم پیروزی، آرای این حزب کمترین میزان از زمان پایان رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی است. برای بسیاری از احزاب سیاسی جهان کسب بیش از ۵۷ درصد آرا میتواند یک موفقیت رویایی محسوب شود؛ برای جبهه کنگره ملی آفریقای جنوبی (ANC )  ماجرا اندکی متفاوت است.
حزب کنگره ملی در پنج انتخاباتی که در ربع قرن گذشته و از زمان پایان گرفتن دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی برگزار شده هیچ گاه کمتر از ۶۰ درصد آرا را به دست نیاورده بود.
انتخابات پارلمانی آفریقای جنوبی روز چهارشنبه برگزار و نتایج رسمی این رقابتها شامگاه شنبه به وقت محلی (۲۱ ثور/ ۱۱ می) پس از شمارش بیش از ۹۸ درصد آرا اعلام شد.
بر پایه نتایج اعلام شده، حزب حاکم به رهبری رئیس جمهوری کنونی آفریقای جنوبی، سیریل رامافوسا موفق به کسب ۵۷ و نیم درصد آرا شده است.
پس از حزب حاکم، تشکل موسوم به "ائتلاف دموکراتیک" با اندکی کمتر از ۲۱ درصد و حزب چپگرای "مبارزان آزادی اقتصادی" با نزدیک به ۱۱ درصد در جایگاه بعدی قرار گرفتهاند. به گزارش "تاگسشاو"، وبسایت کانال یک تلویزیون آلمان میزان مشارکت در انتخابات ۶۶ درصد بوده است. حزب کنگره ملی که از سال ۲۰۰۴ قدرت را در آفریقای جنوبی در اختیار دارد در انتخابات دوره قبلی موفق به کسب ۶۲ درصد آرا شده بود.