صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دادستانی سویدن پرونده آسانژ را بازگشایی می‌کند

دادستانی سویدن پرونده آسانژ را بازگشایی می‌کند

دادستانی سویدن پرونده مربوط به ادعای تجاوز علیه جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس، را بازگشایی میکند.
به این ترتیب، تحقیقات در این پرونده ممکن است به درخواست وکیل فردی که ادعا میکند قربانی تجاوز بوده دوباره به جریان میافتد.
آقای آسانز که اتهامات را رد میکند در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و برای هفت سال از استرداد به سویدن پرهیز کرد.
با این حال او که ۴۷ سال دارد ماه پیش از سفارت اکوادور اخراج شد و به خاطر نقض شرایط وثیقه در بریتانیا به ۵۰ هفته زندان محکوم شد.
دولت آمریکا هم خواهان استرداد آقای آسانژ از بریتانیا در ارتباط با نقش ادعایی او در انتشار اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک در سال ۲۰۱۰ است.
اوا مری پرسون، معاون سازمان مدیریت دادرسی عمومی سویدن روز دوشنبه تصمیم گرفت پرونده مربوط اتهامات مربوط به تعرض جنسی را که دو سال پیش بسته شده بود، بازگشایی کند.
دادستانها سال ۲۰۱۷ گفته بودند که با توجه به پناهندگی آسانژ در سفارت اکوادور نمیتوانند پرونده را جلو ببرند.
با این حال زنی که ادعاها را مطرح کرده بود اکنون خواهان بازگشایی پرونده است.
با بازگشایی این پرونده، این سوال مطرح می شود که درخواست استرداد آمریکا اولویت خواهد داشت یا سویدن.
او که متولد استرالیاست در آمریکا هم با اتهام توطئه برای ارتکاب نفوذ کامپیوتری روبروست. او متهم به مشارکت در یکی از بزرگترین نشتهای اسرار دولتی است که مجازات آن میتواند پنج سال زندان باشد.
سازمان ملل متحد خواستار مراعات حق دادرسی عادلانه برای او در جریان بررسی درخواست استرداد شده است.