صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار آمریکا به شرکت‌های هواپیماهایی در مورد پرواز بر فراز خلیج فارس

هشدار آمریکا به شرکت‌های هواپیماهایی  در مورد پرواز بر فراز خلیج فارس

در پی تنش آلود شدن فضای سیاسی میان تهران و واشنگتن، دیپلماتهای آمریکایی به خطوط هوایی که بر فراز خلیج فارس پرواز میکنند هشدار دادهاند، به این هواپیماها ممکن در اثر " اشتباه احتمالی درشناسایی " ممکن است حمله شود.
در پی افزایش تنشهای اخیر بین تهران و واشنگتن، دیپلماتهای آمریکایی به خطوط هوایی که بر فراز خلیج فارس پرواز میکنند هشدار دادهاند،این هواپیماها ممکن است "اشتباه گرفته شوند" وبه آنها حمله شود.
به گزارش وبسایت خبری ایندیپندنت در روز شنبه ۲۸ ثور ( ۱۸ ماه می)، دیپلماتهای مرتبط با اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کردهاند تنشهای اخیر صنعت هوایی بینالمللی را تهدید میکند.
این هشدار پس از این اعلام شد که یک شرکت بیمه بریتانیایی اعلام کرد کشتیرانی در منطقه خلیج فارس با خطرات رو به افزایشی روبرو شده است.
دیپلماتهای آمریکایی مستقر درکویت و امارات دراین پیام هشدارآمیز درخواست کردهاند که هواپیماهای خطوط آمریکایی که بر فراز خلیج فارس و دریای عمان پرواز میکنند به دلیل "فعالیتهای نظامی و افزایش تنشهای سیاسی" در این منطقه بیش از پیش جانب احتیاط را رعایت کنند.
در این هشدار مقامات همچنین امده است که به دلیل "احتمال  اشتباه درمحاسبات و تشخیص این هواپیماها" خطر حمله هوایپماهای خطوط هوایی آمریکا را تهدید میکند.
حدود سی سال پیش آمریکا یک هواپیمای مسافربری ایرانی را با یک هواپیمای جنگی اشتباه گرفت و به سوی آن شلیک کرد و به کشته شدن ۲۹۰ نفر غیر نظامی و خدمه پرواز انجامید.
نگرانیها در مورد درگیری نظامی در منطقه پس از آن بالا گرفت که کاخ سفید کشتیهای جنگی و بمبافکنهایی را به منظور مقابله با تهدیدات احتمالی ایران به خلیج فارس اعزام کرد. خروج کارکنان غیرضروری آمریکا از عراق نیز گام دیگری درراه افزایش تنش بود.
پس از گزارشها درمورد احتمال درگیری در منطقه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، لحن پیامهایش را در شبکههای اجتماعی ملایمتر کرد.