صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات استرالیا؛ ائتلاف محافظه‌کاران حاکم پیروز شد

انتخابات استرالیا؛  ائتلاف محافظه‌کاران حاکم پیروز شد

روز شنبه، ساعاتی پس از آغاز شمارش آرای انتخابات استرالیا و روشن شدن پیشتاز بودن حزب حاکم، بیل شورتن، رهبر حزب کارگر این کشور شکست را پذیرفت.
بدین ترتیب برخلاف نظرسنجیهای بسیاری که پیروزی چپها را در انتخابات استرالیا پیشبینی میکردند، ائتلاف راست میانه به رهبری اسکات موریسون، نخستوزیر این کشور بار دیگر در انتخابات پیروز شده و قدرت را همچنان در دست خواهد داشت.
با این حال هنوز روشن نیست که آقای موریسون و همحزبیهایش موفق خواهند شد که اکثریت کرسیهای پارلمان را به دست بگیرند یا اینکه برای تشکیل کابینه به ائتلاف نیاز دارند.
این در حالی است که نظرسنجیهای انجام شده بر سر صندوقهای رایگیری، پیروزی هر چند شکنندهای برای حزب کارگر پیشبینی میکردند. حزب کارگر استرالیا از شش سال پیش تاکنون موفق نشده است تا در انتخابات فدرال این کشور پیروز شود.
نتیجه نهایی انتخابات استرالیا هنوز روشن نیست و شمارش آرا ادامه خواهد داشت.
اما بعد از شمارش ۷۰ درصد آرای این انتخابات، ائتلاف لیبرال-ملی (شامل دو حزب لیبرال و ملی استرالیا) موفق شده که ۷۴ کرسی پارلمان را به دست بیاورد. اکثریت پارلمانی در استرالیا با تصاحب ۷۶ کرسی به دست میآید. در مقابل، حزب کارگر استرالیا به ۶۵ کرسی دست یافته است.