صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تلاش مشترک آمریکا و بحرین برای پیشبرد «معامله قرن»

تلاش مشترک آمریکا و بحرین برای پیشبرد «معامله قرن»

کاخ سفید میگوید برای پیشبرد طرح صلح خاورمیانه کنفرانسی در بحرین به منظور جذب سرمایهگذاری برگزار میشود. این اقدام بخشی از طرح آمریکا موسوم به "معامله قرن" برای خاتمه دادن به مناقشه میان اسرائیل و فلسطینیان است.
دولت دونالد ترامپ قصد دارد با همکاری بحرین یک کنفرانس اقتصادی برگزار کند که هدف آن جذب سرمایهگذاری در مناطق فلسطینینشین است.
به گزارش خبرگزاری آلمان کاخ سفید روز یکشنبه ۲۹ ثور (۱۹ می) با اعلام این خبر، کنفرانس بحرین را بخشی از طرح آمریکا برای برقراری صلح در خاورمیانه و خاتمه دادن به مناقشه در این منطقه عنوان کرد.
تا کنون درباره جزئیات این کنفرانس و شرکتکنندگان آن خبری منتشر نشده است. کاخ سفید و پادشاهی بحرین در بیانیه مشترکی اعلام کردهاند که این نشست ۲۵ و ۲۶ جون در منامه برگزار خواهد شد.
آمریکا و بحرین ابراز امیدواری میکنند که کنفرانس منامه امکانی برای جذب سرمایهگذاریهای بالقوهای باشد که طرح صلح خاورمیانه زمینه انجام آن را فراهم میکند.
تاکنون جزئیات طرح صلح خاورمیانه که رئیس جمهوری آمریکا آن را "معامله قرن" خوانده به طور رسمی اعلام نشده است. جرد کوشنر، مشاور و داماد ترامپ که در زمینهسازی برای پیشبرد این طرح نقشی محوری بر عهده دارد میگوید مردم فلسطین و تمام شهروندان ساکن خاورمیانه استحقاق "آیندهای با عزت" را دارند که در آن از شانس بهبود زندگی خود برخوردار باشند. به گزارش خبرگزاری آلمان قرار است طرح صلح خاورمیانه که از ماهها پیش انتظار انتشار آن میرفت در ماه جون و در خاتمه ماه رمضان منتشر شود.