صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ بدون تائید کنگره میلیاردها دالر سلاح به عربستان می‌فروشد

ترامپ بدون تائید کنگره میلیاردها دالر سلاح به عربستان می‌فروشد

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا اجازه فروش میلیاردها دالر سلاح به عربستان سعودی را بدون کسب مجوز از کنگره و به دلیل "تهدید ایران" صادر کرده است.
آقای ترامپ به استناد یک قانون فدرال که کمتر تا کنون مورد استفاده قرار گرفته مجوز این قرارداد ۸ میلیارد دالری را بدون تائید آن از سوی کنگره آمریکا صادر کرده است.
آقای ترامپ، تنشها با ایران را یک وضعیت اضطراری اعلام کرده و با استناد به آن این قرارداد فروش سلاح را تائید کرده است.
این اقدام با انتقاد گروهی از سیاستمداران آمریکایی مواجه شده که از آن هراس دارند این سلاحها علیه شهروندان غیرنظامی به کار گرفته شوند.
تنشها میان ایران و آمریکا طی هفتههای اخیر شدت گرفته و آمریکا ناوهای جنگی، سیستم پاتریوت و بمبافکنهای بی-۵۲ خود را به منطقه اعزام کرده است.
شماری از اعضای حزب دموکرات آمریکا، آقای ترامپ را به دور زدن کنگره متهم کردهاند. فروش سلاح از جمله بمبهای هدایت شونده و سایر انواع بمبها باید با مجوز کنگره باشد و در صورت طرح این قرارداد فروش در کنگره، شدیدا با فروش این سلاحها به عربستان مخالفت میشد.
گزارش شده که قرار است سلاحهایی به امارات و اردن نیز فروخته شوند.
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه کنگره را از تصمیم دولت برای فروش سلاح به عربستان باخبر کرد.
او در نامهای که در رسانههای آمریکا به طور وسیعی انعکاس داشته، گفته است "فعالیت بدخواهانه ایرانیها" نیازمند "فروش فوری" این سلاحهاست.
آقای پومپئو گفته است فعالیتهای ایران، "تهدیدی بنیادین" برای ثبات در خاورمیانه و امنیت آمریکا در داخل و خارج این کشور است.
او گفته است "انتقال سلاحها باید به سرعت انجام شود تا با ماجراجویی بیشتر ایرانیها در خلیج (فارس) و خاورمیانه مقابله شود."