صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روسیه تمامی پروازها به گرجستان را تعلیق کرد

روسیه تمامی پروازها به گرجستان را تعلیق کرد

ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه به طور موقت هواپیماهای روسی را از پرواز به گرجستان منع کرده است.
وضع این ممنوعیت به دنبال ناآرامیهای خشن در گرجستان صورت گرفته است.
به دنبال حضور یک نماینده مجلس روسیه در مجلس گرجستان، تظاهرات گستردهای صورت گرفت و در ناآرامیهای ناشی از آن ۲۴۰ نفر زخمی شدهاند.
روسیه و گرجستان یازده سال پیش بر سر اوستیای جنوبی و آبخاز درگیر شدند و تنشها میان دو کشور همچنان بالا است.
روسیه همچنین گفته است به آژانسهای مسافرتی توصیه خواهد کرد که تورهای گردشگری به گرجستان را لغو کنند.
سرگی گاوریلوف، نماینده مجلس روسیه پنجشنبه گذشته در نشست نمایندگان ملل مسیحی ارتودکس در مجلس گرجستان سخنرانی کرد. سخنرانی او با اعتراضاتی همراه بود و معترضان وارد ساختمان مجلس شدند و پلیس با گلوله مشقی و گاز اشکآور تلاش کرد معترضان را متفرق کند.
به دنبال خشونتها، ایراکلی کوباخیدزه، رئیس مجلس گرجستان استعفا داده است. دعوت او از آقای گاوریلوف برای سخنرانی با انتقادهای شدیدی همراه شده بود.
سالومه زورابیشویلی، رئیسجمهوری گرجستان روسیه را دشمن و اشغالگر خوانده و گفته است روسیه به این ناآرامیها دامن زده است.
روسیه در مقابل، این ناآرامیها را محکوم کرده و آن را روسیههراسی خوانده و وزارت امور خارجه روسیه، احزاب مخالف گرجستان را به تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط میان دو کشور متهم کرده است.
نشست نمایندگان ملل مسیحی ارتودکس، رویدادی است که توسط "مجلس ارتودکس" برگزار میشود. این نهاد توسط مجلس یونان در سال ۱۹۹۳ به منظور تقویت ارتباطات میان قانونگذاران مسیحی ارتودکس تاسیس شد.
آقای گاوریلوف سخنرانی خود در مجلس گرجستان را به زبان روسی و از صندلی رئیس پارلمان انجام داد که با انتقاد احزاب مخالف گرجستان مواجه شد.