صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معرفی مارک اسپر به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا

معرفی مارک اسپر به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا

کاخ سفید به طور رسمی از مارک اسپر به عنوان وزیر دفاع آینده نام برد. هفته گذشته پاتریک شاناهان به طور ناگهانی گفت قصد ندارد مقام وزارت دفاع را قبول کند. تحولات تازه در پرتو منازعه با ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در شرایطی که بحران مربوط به روابط ایران و آمریکا به اوج خود رسیده است، به زودی وزیر دفاع تازهای در ایالات متحده کار خود را شروع میکند.
کاخ سفید شامگاه جمعه (۲۱ جون) اطلاع داد که دونالد ترامپ قصد دارد مارک اسپر را در رأس وزارت دفاع کشور قرار دهد.
هفته گذشته پاتریک شاناهان، سرپرست موقت پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده، به طور غیرمترقبه اعلام کرد که قصد ندارد مقام وزارت دفاع را به عهده بگیرد. به دنبال آن ترامپ اسپر را به عنوان سرپرست موقت پنتاگون تعیین کرد.
مارک اسپر بالاترین مقام غیرنظامی در ارتش ایالات متحده است و به طور رسمی به جای جیمز متیس خواهد نشست، که در دسامبر گذشته به علت اختلاف نظر با رئیس جمهور از مقام خود استعفا کرد.
حدود شش هفته پیش ترامپ تصمیم گرفت که شاناهان وزیر دفاع آینده آمریکا باشد، اما این موضوع باید به تأیید مجلس سنا میرسید.
به گفته "واشنگتن پست" شاناهان مایل نبوده برخی از مسائل ناگوار زندگی خصوصی او در سنا مورد بحث قرار گیرد و از آن راه به رسانههای جمعی راه یابد.