صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ابتکار میلیاردی ‌آمریکا برای صلح میان اسرائيل و فلسطینیان

ابتکار میلیاردی ‌آمریکا برای صلح میان اسرائيل و فلسطینیان

دولت آمریکا در تلاش برای استقرار صلح در خاور میانه یک طرح اقتصادی ۵۰ میلیارد دالری تدوین کرده است. این طرح در صورت عملی شدن تولید ناخالص داخلی فلسطینیان را ظرف ۱۰ سال دوبرابر خواهد کرد.
آمریکا میخواهد در یک کنفرانس اقتصادی در منامه بحرین طرحی را معرفی کند که به گفته دولت دونالد ترامپ قرار است با اصلاحاتی در اقتصاد فلسطینیان سرمایههای بینالمللی را جذب آنان کند. طبق این طرح، بناست صندوقی بینالمللی برای کمک به اقتصاد فلسطینیان پدید بیاید. از این طرح به عنوان "معامله قرن" یاد میشود.
این طرح ۴۰ صفحه‌‌ای در وبسایت کاخ سفید منتشر شده که در آن ۵۰ میلیارد دالر سرمایهگذاری در سرزمینهای فلسطینی درنظر گرفته شده است. بنابر این طرح، مبلغ ۲۷.۵ میلیارد دالر در کرانه باختری و نوار غزه، و مبالغ ۹.۱ میلیارد، ۷.۴ میلیارد و ۶.۳ میلیارد دالر به ترتیب برای فلسطینیان ساکن مصر، اردن و لبنان سرمایهگذاری خواهد شد. جناحهای مختلف فلسطینی این طرح را رد کرده‌‌اند.
در این طرح پنج میلیارد دالر برای ایجاد جادهای ترانزیت بین مناطق از هم گسیخته فلسطینی، شامل کرانه باختری رود اردن و نوار غزه در نظر گرفته شده است. ظاهرا در این طرح صحبتی از "راه حل دو کشور" برای تأسیس کشور فلسطین در کنار اسرائیل به میان نیامده و همین انتقادهای تند و تیزی را در طرف فلسطینی موجب شده است.
"راه حل دو کشور" دهها سال است که محور گفتوگوهای بینالمللی برای پایان دادن به منازعات میان فلسطینیان و اسرائیل است.