صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات استانبول؛ تلاش دوباره حزب حاکم برای حفظ قدرت در قلب ترکیه

انتخابات استانبول؛  تلاش دوباره حزب حاکم برای حفظ قدرت در قلب ترکیه

مردم استانبول، بزرگترین شهر ترکیه و قلب اقتصادی این کشور، یک بار دیگر پای صندوقهای رای رفتهاند تا دوباره برای شهرداری استانبول تصمیم بگیرند.
دور قبلی این انتخابات، حدود سه ماه پیش، با پیروزی نامزد مخالف حزب حاکم تمام شد.
با فشار رئیسجمهور ترکیه آن انتخابات باطل شد و حالا دوباره دو نامزد به آزمون رای مردم گذاشته شدهاند.
وقتی شورای عالی انتخابات ترکیه بالاخره حکم داد که رایگیری برای شهرداری استانبول دوباره برگزار شود، معترضان به حزب حاکم، با سنت قدیمی قاشقکوبی روی دیگ و قابلمه به خیابان آمدند تا نارضایتیشان را نشان دهند. نامزد مخالف حزب حاکم در این انتخابات پیروز شده بود اما با ابطال این انتخابات، حزب حاکم "عدالت و توسعه" فرصت دوبارهای پیدا کرده است.
رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بارها گفته هر شخصی استانبول را ببرد، ترکیه را برده است.
اکرم اماماوغلو، نامزد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، با اختلاف اندکی در رایگیری دفعه اول پیروز شد. چند هزار در بیش از هشت میلیون رای.
اکرم اماماوغلو فقط ١٨ روز شهردار استانبول بود و حالا باید برای آن دوباره بجنگد. او ابطال انتخابات اول را یک بیعدالتی خوانده و از هوادارانش خواسته باز هم پای صندوق رای بیایند تا پیروزی چند هفته پیش را تکرار کنند. گفته است این برای تقویت دموکراسی در ترکیه، خیلی حیاتی است.
او چهرهای ملایم از خودش نشان داده که توانسته آرای فراحزبی را هم جلب کند.