صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهبر کوریای شمالی نامه‌ای عالی از ترامپ دریافت کرد

رهبر کوریای شمالی نامه‌ای عالی از ترامپ دریافت کرد

به گفته رسانههای کوریای شمالی، کیم جونگ اون، رهبر این کشور نامهای شخصی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، آقای کیم این نامه را عالی توصیف کرده و گفته است که بطوری جدی جذب محتوای جالب این نامه شده است.
رهبر کوریای شمالی همچنین از شجاعت فوقالعاده آقای ترامپ تقدیر کرد. مشخص نشده که کی و چگونه نامه آقای ترامپ به رهبر کره شمالی تحویل داده شده است.
در اوایل ماه جاری، آقای ترامپ گفت که رهبر کوریای شمالی "نامه قشنگی" برای او فرستاده بود.
دور دوم مذاکرات بین آمریکا و کوریای شمالی در جریان نشست آقای ترامپ و رهبر کوریای شمالی در ویتنام، بینتیجه پایان یافت.  در ماههای اخیر، آقای ترامپ به گرمی درباره رهبر کوریای شمالی صحبت کرده است.
در اوایل ماه جاری، رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که کره شمالی تحت رهبریت آقای کیم  پتانسیل رشد فوق العادهای دارد.
دونالد ترامپ همچنین در ماه می درجریان دیدارش از جاپان، رهبر کره شمالی را مردی بسیار باهوش توصیف کرد و گفت که انتظار دارد "چیزهای بسیار خوبی با کوریای شمالی داشته باشیم.