صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات شهرداری استانبول؛ پیروزی نامزد حزب مخالف دولت

انتخابات شهرداری استانبول؛  پیروزی نامزد حزب مخالف دولت

با شمارش آرای انتخابات شهرداری استانبول پیروزی اکرم امام اوغلو، نامزد حزب مخالف دولت قطعی شده و او به عنوان شهردار جدید بزرگترین شهر ترکیه انتخاب شده است.
بن علی ییلدیرم، نخست وزیر سابق ترکیه و نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه، پیروزی رقیبش اکرم امام اوغلو را در انتخابات شهرداری استانبول تبریک گفته است.
آقای امام اوغلو در سخنرانی پس از پیروزی خود، انتخابش را آغاز تازهای برای شهر استانبول و کشور ترکیه خواند .او گفت: "ما صفحه جدیدی را در استانبول باز می کنیم و در این صفحه عدالت، برابری و عشق خواهد بود." او افزود که دوست دارد با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، همکاری کند و خطاب به او گفت: "آقای رئیسجمهور، آمادهام هماهنگ با شما کار کنم."
در ۲۵ سال گذشته شهرداری استانبول در اختیار احزاب اسلامگرا از جمله حزب حاکم عدالت و توسعه بود. نخستین شهردار از این طیف در این دوره ۲۵ ساله آقای اردوغان بود که در سال ۱۹۹۴ با حمایت چهرههای اسلامگرا توانست شهردار استانبول شود.
آقای امام اوغلو انتخابات قبلی را که حدود سه ماه پیش برگزار شد با اختلاف ۱۳ هزار رای برد اما این بار با اختلاف ۷۷۵ هزار رای برنده شد.
کارشناسان نتیجه این انتخابات را شکستی برای رجب طیب اردوغان میدانند. آقای اردوغان که خود زمانی شهردار استانبول بود معتقد است هرکسی که در استانبول برنده شود، کشور را برده است.