صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سگ زنده‌یاب معروف مکزیکی بازنشسته شد

سگ زنده‌یاب معروف مکزیکی بازنشسته شد

یک سگ زندهیاب که بعد از وقوع زلزله در مکزیک در سال ۲۰۱۷ و نقش قهرمانانهاش در این رویداد، شهرت جهانی یافت، پس از ۹ سال خدمت بازنشسته شد.
روز دوشنبه، نیروی دریایی مکزیک مراسمی را برای قدردانی "فریدا" که سگی از نژاد "لابرادور طلایی" است برگزار کرد.
این سگ در ۵۳ عملیات نجات در مکزیک، هائیتی، گواتمالا و اکوادور سهم گرفته است.  نیروی دریایی مکزیک گفته این سگ جان دوازده نفر را نجات داده و توانسته ۴۰ جسد را از زیر آوار پیدا کند.  ادواردو ریدونو، معاون وزارت نیروی دریایی مکزیک گفته است: "پارس او همیشه امید دهنده بوده است و او در لحظات درد و بیثباتی باعث تسکین شده است."
عکسهای فریدا که او را در حال جستجو در میان آوار یک مدرسه زلزلهزده در مکزیکوسیتی نشان میداد، توجه جهانی جلب کرد و به عنوان نمادی از امید برای مکزیک پس از زلزله در سال ۲۰۱۷ مطرح شد. این زمینلرزه جان بیش از ۳۰۰ نفر را گرفت.
این که او بعد از بازنشستگی چه خواهد کرد هنوز مشخص نیست اما گفته شده که از او برای آموزش دادن به نسل جدیدی از سگهای زندهیاب استفاده خواهد شد.