صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسلمانان محافظه‌کار پاکستان خواستار تحریم نوعی مایع رختشویی شدند

مسلمانان محافظه‌کار پاکستان خواستار تحریم نوعی مایع رختشویی شدند

گروههای محافظه کار مسلمان در پاکستان در واکنش به آگهی تبلیغات یک نوع شوینده ساخت آمریکا خواستار تحریم آن شدهاند. این آگهی از تواناسازی زنان حمایت میکند.
در آغاز تبلیغاتی مایع رختشویی "اریل"، تعداد زن حرفهای از جمله یک روزنامهنگار و یک پزشک دیده میشوند که در حال جمع کردن ملافههای چرک این شعار مردسالارانه را سر میدهند که "تحصیل تمام شد؟ ، حالا وقت خانهداری رسیده." در ادامه این آگهی کاپیتان تیم کریکت زنان پاکستان میگوید که اینها فقط حرف نیستند بلکه لکه هستند و بعد از آن این شعار به گوش میرسد که "نمیگذاریم لکهها برگردند."
بعضی از محافظه کاران پاکستانی در مطالبی در رسانههای اجتماعی خشم خود را نسبت به این آگهی تبلیغاتی نشان دادهاند.  به گفته آنان این آگهی به اسلام توهین کرده است. مخالفان این آگهی با استفاده از شبکه های اجتماعی بویژه توییتر مخالفت خود را منعکس کرده و از جمله نوشتهاند: "اینها در تبلیغاتشان با آموزههای اسلامی مخالفت میکنند."
به گزارش خبرگزاری فرانسه "اریل" اولین شرکت بزرگ تبلیغاتی نیست که در پاکستان با خشم اسلامگرایان افراطی روبرو شده است. خدمات حمل و نقل "کریم" به دلیل یکی از تبلیغاتش مورد انتقاد شدیدی از سوی مخالفان قرار گرفت.  به گفته همین گزارش در سال ۲۱۰۶ نیز شرکت تلفن همراه "کیوموبایل" به دلیل مشابهای مورد انتقاد اسلامگرایان قرار گرفت.