صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایران: تحریم رهبر و وزیر خارجه راه دیپلماسی با دولت آمریکا را برای همیشه بسته است

ایران:  تحریم رهبر و وزیر خارجه  راه دیپلماسی با دولت آمریکا را برای همیشه بسته است

مقامات وزارت خارجه ایران تصمیم اخیر ایالات متحده در تحریم شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی را باعث بسته شدن راه دیپلماسی بین دو کشور توصیف کردهاند و حسن روحانی، رئیس جمهوری، ایالات متحده را به تحریم تمام ملت ایران متهم کرده است.
روز سهشنبه، ۴ سرطان (۲۵ جون)، عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در توییتر خود نوشت: "تحریم بیحاصل رهبری ایران و نیز فرمانده دیپلماسی کشور یعنی بسته شدن راه دیپلماسی با دولت مستاصل آمریکا."
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته که در واکنش به حمله به یک فروند طیاره تجسسی آمریکا توسط دفاع ضدهوایی سپاه پاسداران در هفته گذشته، تعدادی از مقامات حکومت ایران، از جمله آیتالله علی خامنهای، رهبر، وابستگان به او و تشکیلات دفتر رهبری و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران را تحریم کرده است. مدت کوتاهی پس از آن، استیو منوچین، وزیر خزانهداری ایالات متحده، گفت که جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز تا چند روز دیگر تحریم خواهد شد. آقای موسوی گفته است: "دولت ترامپ در حال نابودی همه سازوکارهای جا افتاده بینالمللی برای حفظ صلح و امنیت جهانی است."