صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نماینده سازمان ملل: طرح آمریکا برای فلسطینیان ساده‌لوحانه‌ است

نماینده سازمان ملل:  طرح آمریکا برای فلسطینیان ساده‌لوحانه‌ است

در آستانه برپایی کنفرانس اقتصادی منامه در بحرین و ارائه طرح آمریکا برای استقرار صلح میان اسرائيل و فلسطینیان رئیس آژانس امداد برای پناهندگان فلسطینی گفت، امید چندانی به موفقیت این طرح ندارد.
ماتیاس شماله، رئیس آژانس امداد و نوتوانی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA ) یا "آنروا" در غزه طرح اقتصادی آمریکا برای حل و فصل منازعات خاورمیانه را "سادهلوحانه" خوانده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماله در گفتوگو با رادیویی محلی در بایرن در روز سهشنبه، 4 سرطان (۲۵ جون) یادآور شد، این که آمریکا میخواهد ابتدا  مشکلات اقتصادی فلسطینیان را با طرح خود حل کند و بعد به مشکلات سیاسی بپردازد "سادهلوحانه" است. در این نشست خود فلسطینیان شرکت ندارند. دولت اسرائيل نیز به این گردهمایی دعوت نشده و جناحهای مختلف فلسطینی هم کنفرانس را تحریم کردهاند. فلسطینیها آمریکا را متهم کرده‌‌اند که میخواهد مناقشهای سیاسی را تغییر ماهیت داده و موضوعی اقتصادی جلوه دهد. قرار است جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیسجمهور آمریکا در این کنفرانس طرحی را ارائه دهد که گفته شده در صورت عملی شدن تولید ناخالص داخلی فلسطینیان را ظرف ۱۰ سال دو برابر خواهد کرد.