صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد شدید ترامپ از عملکرد نخست‌وزیر بریتانیا درباره برگزیت

انتقاد شدید ترامپ  از عملکرد نخست‌وزیر بریتانیا درباره برگزیت

ترامپ در یک پست توییتری نوشته است که ترزا می با دنبال کردن سیاست خود درباره برگزیت، بریتانیا را به "هرج و مرج" کشانده است. پست توییتری ترامپ واکنشی است به انتشار ایمیلهای جنجالی سفیر بریتانیا درباره شخصیت و ناتوانی او.
جنجال از زمانی شروع شد که پای نامههای سفیر بریتانیا در واشنگتن به رسانهها کشید. کیم داروک، سفیر بریتانیا در آمریکا در این ایمیلها ارزیابی خود را از رئیس جمهوری آمریکا عنوان کرده بود.
داروک در این ایمیلها ترامپ را فردی "ناتوان" و "مردد" خوانده بود. دونالد ترامپ نیز با انتشار یک پست توییتری نسبت به ارزیابی داروک واکنش نشان داده است.
واکنشی که تنها متوجه اظهارات سفیر بریتانیا در واشنگتن نمیشود، بلکه انتقاد تند از ترزا می، نخستوزیر بریتانیا را نیز شامل میشود.
پس از انتشار ایمیلهای داروک، جرمیهانت، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته بود: «ما باید متوجه شویم که این ایمیلها چگونه به دسترسانهها افتادهاند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که جرمی هانت با مضمون این ایمیلها موافق نیست. وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرده است که انتشار این ایمیلها بدون پیامد نخواهد بود. منظور جرمی هانت، دیپلمات ارشد این کشور در آمریکا نیست، بلکه ناظر بر فرد یا افرادی است که این ایمیلها را در اختیار رسانهها قرار دادهاند.