صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکم زندان برای خواهر بن‌سلمان به خاطر بدرفتاری با یک لوله‌کش

حکم زندان برای خواهر بن‌سلمان به خاطر بدرفتاری با یک لوله‌کش

یک شاهزاده عربستان سعودی به اتهام رفتار خشن و توهینآمیز نسبت به یک کارگر لولهکش در آپارتماناش در پاریس محکوم به شش ماه حبس قابل بازخرید و پرداخت ۵ هزار یورو شد. محمد بنسلمان، برادر او حاضر به دخالت در ماجرا نشده است.
حصه بنت سلمان بن عبدالعزیز، شاهزاده عربستان سعودی و خواهر محمد بنسلمان به اتهام رفتار خشن و توهینآمیز نسبت به یک کارگر لولهکش در آپارتماناش در پاریس محکوم به شش ماه حبس قابل بازخرید شده است. محمد بنسلمان، برادر او نسبت به این حکم واکنشی نشان نداده است.
دادستان دادگاهی در فرانسه خواستار اجرای حکم شش ماه زندان قابل بازخرید برای حصه بنت سلمان، از شاهزدگان دربار عربستان شده است. او همچنین محکوم به پرداخت پنج هزار یورو شده است.
دادستان همچنین برای محافظ شاهزاده سعودی نیز مجازات هشت ماه زندان و  پنج هزار یورو درخواست کرده است. مجازات صادر شده برای شاهزاده ۴۲ ساله سعودی که حکم جلب او نیز او صادر شده است قرار است روز ۱۲ سپتمبر به اجرا درآید.
اشرف عید، لولهکشی که سال ۲۰۱۶ میلادی برای تعمیرات به محل اقامت ساحا بنسلمان در پاریس رفته بود در دادگاه گفته است که محافظ به فرمان شاهزاده سعودی او را لت و کوب و توهین کرده است.
علت این رفتار خشونتآمیز این بوده که این کارگر که برای تعمیر یک دستشویی در حمام این آپارتمان به آنجا رفته بود، از دستشویی حمام عکس گرفته بود. شاهزاده که همان زمان وارد حمام شده بود، مدعی شده که این کارگر عکس او را در آیینه دستشویی گرفته تا آنرا به رسانهها بفروشد. در پی این اتهام او از محافظش خواست که کارگر را کتک بزند. بنا بر گفته کارگر او به محافظش گفته بوده است: «این سگ باید کشته شود. او لایق زنده ماندن نیست». همچنین او را مجبور کردهاند با دستان بسته زانو بزند و پاهای شاهزاده را ببوسد. کارگر یاد شده پس از ساعتها از چنگ شاهزاده سعودی و محافظش رها میشود و اقدام به شکایت علیه او میکند.