صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر خارجه ایران در نیویورک از پیشنهاد مذاکره هسته‌ای با ترامپ خبر داده است

وزیر خارجه ایران در نیویورک از پیشنهاد مذاکره هسته‌ای با ترامپ خبر داده است

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده است، در مصاحبه با چند خبرنگار غربی خبر داده که ایران پییشنهاد دارد که در مقابل رفع تحریمهای آمریکا، درباره "بند غروب" توافق هستهای مذاکره کند.
"بندهای غروب" در توافق جامع هستهای (برجام) مربوط به دورهای هستند که برخی تعهدات ایران مطابق توافق به پایان میرسند. یکی از انتقادهایی که دونالد ترامپ و مقامهای دولتش درباره برجام مطرح میکردند به همین بندها مربوط میشد. به گزارش نیویورکتایمز آقای ظریف گفته پیشنهاد ایران آن است که با مصوبه کنگره آمریکا تحریمهای بازگرداندهشده علیه ایران دوباره برداشته شوند تا اعمال دوباره آنها برای رئیس جمهور آمریکا دشوار شود.
در مقابل ایران حاضر خواهد شد تا روند تصویب و پیوستن به پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تسریع کند. این پروتکل نظارتهای بیشتر آژانس بر فعالیتهای هستهای را ممکن می‌‎کند.
وزیر خارجه ایران درباره احتمال مذاکره مستقیم حسن روحانی و دونالد ترامپ، مشابه آنچه بین رهبران آمریکا و کره شمالی انجام شد، گفته اگر آمریکاییها به حرفهایشان متعهد باشند، دیگر نیازی نیست که رهبران برای عکس تبلیغاتی و یادگاری گرفتن ملاقات کنند.