صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احمدی‌نژاد: ایران باید مستقیم با ترامپ وارد گفت‌وگو شود

احمدی‌نژاد: ایران باید مستقیم با ترامپ وارد گفت‌وگو شود

محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری سابق، خواستار گفتوگوی مقامهای ایران با دولت دونالد ترامپ درباره مسائل مورد اختلاف میان دو کشور شده است. احمدینژاد این موضوع را به سود منافع بلندمدت دو ملت و دو کشور دانسته است.
محمود احمدینژاد در گفتوگویی با روزنامه "نیویورک تایمز" گفته است ایران باید به طور مستقیم با ترامپ وارد گفتوگو برای حل اختلافات میان دو کشور شود؛ اختلافاتی که به گفته او فراتر از موضوع برجام و مسئله هستهای ایران است.
بخشهایی از گفتوگوی احمدینژاد با نیویورک تایمز در رسانههای ایران منتشر شده است. اما رسانههای اصلی جمهوری اسلامی از بازتاب این گفتوگو خودداری کردهاند. گفته شده گفتوگوی احمدینژاد با خبرنگار ایرانی نیویورک تایمز تلفنی بوده و یک ساعت به طول انجامیده است.
این گفتوگو در شماره روز جمعه ۲۸ سرطان (۱۹ جولای) نیوریورک تایمز با عنوان "برخی تندروها در ایران خواستار گفتوگو با ترامپ هستند" منتشر شده است.
احمدی نژاد به نیویوک تایمز گفته است: «ترامپ مرد عمل است. او همچنین یک تاجر است و براین اساس او قادر به محاسبه سود و زیان و تصمیمگیری خود است. ما به او میگوییم، بگذارید هزینههای بلندمدت تنش یا همکاری بین دو کشور را محاسبه کنیم و کوتهبین نباشیم.»
دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید و پیش از خروج از برجام و پس آن نیز خواستار مذاکره با ایران به منظور دستیابی به "توافق بهتر" شده است. اما آیتالله خامنهای که تصمیمگیر اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است مخالف هر گونه مذاکره با آمریکاست و این مذاکره را "سم مضاعف" میداند.
احمدینژاد به نیویورک تایمز گفته است، ایران و آمریکا باید به صورت مستقیم با یکدیگر گفتوگو کرده و اختلافات ۴۰ ساله خود را که از ماجرای بحران تسخیر سفارت آمریکا در تهران آغاز شده و حالا به مشکلات بر سر سیاستهای منطقهای و دیگر اختلافات رسیده حل و فصل کنند.
به نظر رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی اگر ترامپ در رویکرد فشار حداکثری خود علیه ایران تجدید نظر کند و برخی تحریمها را بردارد زمینه برای چنین گفتوگویی فراهم میشود.