صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت ائتلافی جاپان از کسب دو سوم کرسی‌های سنا بازماند

دولت ائتلافی جاپان از کسب دو سوم کرسی‌های سنا بازماند

دولت ائتلافی جاپان به رهبری شینزو آبه در انتخابات مجلس سنا پیروز شد اما به هدف خود برای کسب دو سوم کرسیها دست نیافت. به این ترتیب برنامه نخستوزیر جاپان برای بازنگری در قانون اساسی امکان تحقق ندارد.
بر پایه نتایج اولیه انتخابات جاپان که روز (دوشنبه، ۲۲ جولای) منتشر شد، حزب لیبرال دموکرات به رهبری شینزو آبه و حزب "کومیتو" که دولت ائتلافی این کشور را تشکیل میدهند ۷۱ کرسی مجلس سنا را تصاحب کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز احزاب اپوزیسیون موفق شدند ۵۳ کرسی مجلس سنا را از آن خود کنند. انتخابات روز یکشنبه در جاپان برای دست یافتن به ۱۲۴ کرسی مجلس سنا برگزار شد که در مجموع ۲۴۵ کرسی دارد.
با این انتخابات ۱۴۱ کرسی مجلس سنای جاپان، که رقابت بر سر نیمی از کرسیهای آن هر سه سال برگزار میشود، در اختیار دولت ائتلافی قرار دارد و ۱۰۴ کرسی بین نمایندگان احزاب اپوزیسیون تقسیم شده است.
نخستوزیر جاپان در نخستین واکنش خود پس از اعلام رسمی نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه،  پیروزی احزاب ائتلافی را به معنای تائید سیاستهای دولت از سوی اکثریت رای دهندگان خواند.
با این همه بازنگری در قانون اساسی جاپان که مهمترین هدف سیاسی شینزو آبه اعلام شده به سادگی میسر نیست. برای این کار داشتن رای موافق دو سوم نمایندگان سنا ضروری است. قانون اساسی کنونی جاپان، پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم و اشغال آن توسط ارتش آمریکا تدوین شد. مطابق این قانون جاپان از داشتن یک ارتش مستقل محروم است.
شینزو آبه قانون اساسی جاپان را شایسته یک کشور مستقل نمیداند و از سال ۲۰۱۲ که ریاست دولت را در اختیار دارد اصلاح آن را یکی از اولویتهای خود عنوان کرده است.
احزاب ائتلافی دولت جاپان در مجلس نمایندگان دو سوم کرسیها را در اختیار دارند و برای بازنگری در قانون اساسی باید نمایندگان احزاب کوچکتر در مجلس سنا را با خود همراه کنند. تغییر قانون اساسی در جاپان چنانچه به تائید دوسوم نمایندگان هر دو مجلس برسد باید به همهپرسی گذاشته شود.