صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پمپئو: تحریم‌ها بودجه دفاعی ایران را ۲۸ درصد کاهش داده است

پمپئو: تحریم‌ها بودجه دفاعی ایران را ۲۸ درصد کاهش داده است

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در مقالهای مدعی شده که تحریمها علیه ایران باعث کاهش ۲۸ درصدی بودجه دفاعی ایران شده است. پمپئو چهار محور برای مذاکره با ایران برشمرده است.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که تحریمهایی که دولت ترامپ علیه ایران وضع کرده دو هدف را دنبال میکند؛ هدف نخست آمریکا از این تحریمها کاهش توان مالی جمهوری اسلامی است و همین موضوع میتواند مانع از حمایت دولت ایران از گروههای تروریستی شود و هدف دوم کشاندن آیتالله خامنهای به پای میز مذاکره است. سایت "یواسآ تودی" روز  ۱۵ اسد (ششم اگست) در بخش نظرات،  مقاله مایک پمپئو، درباره سیاستهای دولت ترامپ در ارتباط با ایران را منتشر کرده است.
پمپئو مقاله خود را با دو هدف اصلی سیاستهای خارجی آمریکا در قبال ایران آغاز کرده است. او گفته است که آمریکا بر آن است تا مانع از فعالیتهای بیثبات کننده ایران در منطقه شود و افزون بر آن، خواستار کشاندن ایران به پذیرش یک توافق جامع است؛ توافقی که فراتر از نکاتی است که در توافق هستهای سال ۲۰۱۵ پیش بینی شدهاند.
چهار محور اصلی توافق
وزیر امور خارجه آمریکا معتقد است که توافق مورد نظر دولت ترامپ نه تنها باید جامع و پایدار باشد، بلکه چهار حوزه اصلی را نیز در بر گیرد.
پمپئو این چهار محور را چنین برشمرده است:
· برنامه هستهای
· برنامه توسعه موشکی
· حمایت از گروههای تروریستی
· پایان دادن به حبس غیرقانونی شهروندان آمریکایی
پمپئو گفته است که ایران پیش از آغاز تحریمهای حداکثری آمریکا در همه این چهار حوزه فعالیتداشته است. از اینرو، دولت ترامپ برای پایان دادن به فعالیتهای زیانبار ومخرب ایران تصمیم به اجرای سیاست تحریمهای حداکثری گرفته است.