صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محدودیت‌های شدید امنیتی در بخش‌هایی از کشمیر لغو شد

محدودیت‌های شدید امنیتی در بخش‌هایی از کشمیر لغو شد

پولیس کشمیر گفته است که محدودیتهای امنیتی شدید دربرخی از نواحی این منطقه لغو شده است.
روز چهارشنبه، ۲۳ اسد (۱۴ آگست)، پولیس منطقه جامو و کشمسر تحت اداره هند گفت که محدودیتهای امنیتی شدیدی که از ده روز پیش در این منطقه به اجرا گذاشته شد در ناحیه جامو لغو شده اما تا اطلاع ثانوی در منطقه دره کشمیر برجای خواهد ماند.
منیرخان، مقام ارشد پولیس جامو و کشمیر که در یک نشست خبری در سرینگار، مرکز این منطقه سخن می گفت، افزود که دلیل لغو  .......
- محدودیت های امنیتی در جامو این است که پولیس کاملا بر اوضاع مسلط است.
در پی تصمیم دولت هند به تعلیق اصل ۳۷۰ قانون اساسی و لغو موقعیت و امتیازات ویژه منطقه جامو و کشمیر و اداره مستقیم امور این منطقه، شماری از شهروندان کشمیر علیه این تصمیم دست به تظاهرات زدند که به خشونت کشیده شد.  دولت هند چند ده هزار تن از نفرات ارتش هند به منظور مقابله با تظاهرات و اقدامات ملیگرایان کشمیری به این منطقه اعزام کرد و مقررات کامل حکومت نظامی را در این منطقه برقرار کرد.
پاکستان با این تصمیم به شدت مخالفت کرده و آن را مغایر تعهدات بین المللی هند دانسته است. دولت پاکستان خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی این وضعیت شده است.