صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای شمالی: دیگر با کوریای جنوبی حرفی نداریم

کوریای شمالی: دیگر با کوریای جنوبی حرفی نداریم

کوریای شمالی، هرگونه گفتوگوهای صلح با کوریای جنوبی را رد کرده است. به نظر میرسد که این کار از سر عصبانیت از رهبر کوریای جنوبی باشد.
کمیته اتحاد کوریای شمالی بیانیهای منتشر کرده که به نظر میرسد در پاسخ به رئیس جمهوری کوریای جنوبی «مون جا-این» باشد. در این بیانیه کوریای شمالی گفته که دیگر حرفی برای گفتن ندارند.
کوریای جنوبی خبر داده که در بامداد روز (جمعه، 16 آگست) کوریای شمالی دو موشک آزمایش کرده و آنها را به آبهای شرقی خود شلیک کرده است. این ششمین مورد آزمایش موشکی کوریای شمالی در کمتر از یک ماه است.
شش روز پیش هم کوریای شمالی دو موشک بالستیک با برد کوتاه را به دریای جاپان شلیک کرد.
سری جدید آزمایشهای موشکی کوریای شمالی بعد از آن انجام میشود که در ماه ژوئن رهبر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کردند و قرار گذاشتند که برای عاری کردن شبهجزیره کوریای از سلاحهای هستهای تلاش کنند.
کوریای شمالی زیر فشار تحریمهای جهانی است که به خاطر برنامه هستهای این کشور وضع شدهاند.
به نظر میرسد آنچه که کوریای شمالی را رنجانده، سخنرانی رئیس جمهوری کوریای جنوبی است که در آن گفته بود تا سال ۲۰۴۵ دو کوریای متحد خواهند شد. این سخنرانی در سالگرد استقلال کوریای از جاپان ایراد شده بود.
در بیانیه کوریای شمالی آمده که دیگر این کشور حرفی برای گفتن به کوریای جنوبی ندارد.