صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیراندازی سربازان هند باعث مرگ شش نفر در کشمیر شد

تیراندازی سربازان هند باعث مرگ شش نفر در کشمیر شد

پاکستان اعلام کرده که در اثر تیراندازی سربازان هند، در مدت کمتر از یک روز، شش نفر کشته شدهاند. دو نفر از کشتهشدگان غیرنظامی بودهاند. هند اعلام کرده بهزودی محدودیتهای ناظر بر شبکه اینترنت و تلفن را رفع خواهد کرد.
تنش در دو ایالت کشمیر و جامو همچنان ادامه دارد. ارتش پاکستان روز جمعه ۲۵ اسد (۱۶ آگست) با  انتشار بیانیهای هند را متهم به تیراندازی و کشتن چند سرباز و شهروند غیرنظامی در کشمیر کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ارتش پاکستان اعلام کرده است که در اثر تیراندازی سربازان هند، یک سرباز دیگر پاکستان کشته شده و تعداد قربانیان  حمله ارتش هند ظرف ۲۴ ساعت گذشته مجموعا به شش نفر رسیده است.
جنرال آصف غفور، سخنگوی ارتش پاکستان روز جمعه ۱۶ آگست با انتشار یک پست توییتری خبر کشته شدن یک سرباز دیگر این کشور در درگیریهای کشمیر را تایید کرده است. ارتش پاکستان و نیروی پلیس این کشور روز پنجشنبه ۱۵ آگست نیز خبر از کشته شدن دو شهروند غیرنظامی و سه سرباز پاکستانی در منطقه تحت کنترل پاکستان  در ایالت کشمیر داده بودند.