صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمله پهپادی حوثی‌ها به میدان نفتی شیبه در عربستان

حمله پهپادی حوثی‌ها به میدان نفتی شیبه در عربستان

المسیره، شبکه تلویزیونی متعلق به شبهنظامیان شیعه حوثی از حمله پهپادی نیروهای این گروه به تاسیسات نفتی عربستان در شیبه خبر داده است.
این شبکه تلویزیونی به نقل از یکی از سخنگویان حوثیها گزارش کرده یک پالایشگاه و مخازن ذخیره نفت در این حمله هدف قرار گرفته است. در این گزارش به زمان وقوع این حمله اشارهای نشده است.
به نقل از یک منبع عربستان گفته شده که این حمله باعث آتش سوزی "جزیی" شده و هیچ خسارتی به همراه نداشته و در تولید نفت هم تاثیری نداشته است.
میدان نفتی شیبه که زیر نظر کمپانی نفتی آرامکو کار میکند، در شرق عربستان و در نزدیکی مرز با امارات واقع شده است. حوثیها که کنترل صنعا، پایتخت و بخشهایی دیگر از یمن را در اختیار دارند، در ماههای اخیر به اهدافی در عربستان حمله کردهاند.
ائتلاف به رهبری عربستان که از دولت یمن حمایت میکند، در واکنش به حملات حوثی ها، به پایگاههای نظامی متعلق به این گروه در اطراف صنعا حمله کرده است.
این حملات، تلاشهای سازمان ملل برای برقراری صلح در این کشور را با دشواریهایی مواجه کرده است.
یمن از جمله کشورهایی است که همزمان با موج اعتراضهای "بهار عربی" در سال ۲۰۱۱ با ناآرامی روبهرو شد. اعتراضها در این کشور فقیر شبهجزیره عربستان در نهایت به سرنگونی علی عبدالله صالح، رئیسجمهوری این کشور انجامید.