صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قطع کامپیوترها پرواز در فرودگاه‌های آمریکا را مختل کرد

قطع کامپیوترها پرواز در فرودگاه‌های آمریکا را مختل کرد

فرودگاه لوسآنجلس یکی از چند فرودگاه آمریکاست که به دلیل قطع شبکه کامپیوتری دچار تاخیر در پرواز شده است.
در چند فرودگاه بزرگ آمریکا، قطع شبکههای کامپیوتری و مشکلات فنی به ویژه در بخش گمرگ به تاخیر جدی در پروازها منجر شده است.
مقامهای آمریکا گفتهاند بعد از قطعی سراسری و تاخیر پروازهای بینالمللی، وضعیت آرام آرام به حالت عادی برمیگردد.
فرودگاه لوسآنجلس در حساب توییتری خود نوشته این وضعیت "تاثیر چندانی" بر پروازهای این فرودگاه نگذاشته است.
دست کم در چهار ایالت پروازها به تاخیر طولانی دچار شدهاند.
سازمان گمرک و مرزبانی آمریکا پیشتر گفته بود تا زمان حل مشکلات از "راهحلهای جایگزین" استفاده میشود.
این سازمان کمی بعد در حساب توییتریاش اعلام کرد سیستم کامپیوترهای گمرک وصل شده و مسافران در حال انجام امور گمرکی خود هستند.
به گفته این سازمان هیچ نشانهای حاکی از اینکه اختلال ناشی از خرابکاری باشد وجود ندارد.
به جز فرودگاه لوسآنجلس، فرودگاههای سیاتل، فیلادلفیا، سنفرانسیسکو، هیوستون، شیکاگو، نیویورک و دالس واشنگتن نیز دچار اختلال در خدمات گمرکی شده بودند.