صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مذاکره محرمانه آمریکا با رهبر حزب حاکم ونزوئلا

مذاکره محرمانه  آمریکا با رهبر حزب حاکم ونزوئلا

خبرگزاری اسوشیتدپرس میگوید آمریکا و رهبر حزب سوسیالیست ونزوئلا "به طور مخفیانه" مذاکره کردهاند. این خبر به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی منتشر شده که نامش فاش نشده است.
ظاهرا میان ایالات متحده و برخی مقامهای ارشد دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا مذاکراتی انجام شده که دو طرف مایل به علنی کردن آن نیستند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس دوشنبه ۱۹ اگست (۲۸ اسد) به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش داد یکی از طرفهای مذاکره دیوسدادو کابیو، رهبر حزب سوسیالیست ونزوئلا بوده است.
کابیو پس از مادورو قدرتمندترین فرد ونزوئلا به شمار میرود. بنابر این گزارش او خواستار دریافت تضمینهایی از آمریکا برای تحت تعقیب قرار نگرفتن در صورت قطع حمایت از دولت کنونی ونزوئلا شده است.
دولت سوسیالیست نیکلاس مادورو به رغم وضعیت بحرانی اقتصادی، فشار تحریمها و نارضایتی گسترده شهروندان همچنان در قدرت است و از پشتیبانی ارتش برخوردار است.
به گفته مقام ارشد آمریکایی، رهبر حزب سوسیالیست ماه گذشته با یکی از مقامهای نزدیک به دولت دونالد ترامپ در کاراکاس پایتخت ونزوئلا ملاقات کردهاند. او به اسوشیتدپرس گفته دیدار دیگری قرار است انجام شود اما تاریخ آن هنوز مشخص نیست.
گفته میشود تماسهای دیگری با شماری از شخصیتهای مهم ونزوئلا گرفته شده و آمریکا مایل است بداند آنها برای قطع حمایت از دولت مادورو چه خواستههایی دارند.
دیوسدادو کابیو در دولت و میان نیروهای امنیتی ونزوئلا فردی بسیار بانفوذ شناخته میشود. او در آمریکا به فساد مالی، دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و تهدید یک سناتور آمریکایی به قتل متهم است. کابیو از جمله مقامهای ونزوئلا است که از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر تحریم شده است.