صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روحانی: تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم

روحانی: تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم

رئیس جمهور ایران در جلسه رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی دولت، در مورد برجام، از "یکسال صبر راهبردی" ایران و همزمان "درهای باز دیپلماسی" سخن گفت. حسن روحانی، "بازگشت به مسیر درست و تعهدات" را پیششرط مذاکره دانست.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز سهشنبه (۱۲ سنبله) در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از نیاز به "نقش آفرینی استثنایی مجلس، دولت و قوه قضاییه در شرایط کنونی" کشور سخن گفت و بار دیگر به موضوع مذاکره با کشورهای ۱ +۵ پرداخت .
رئیس جمهور ایران در این جلسه در مورد مذاکره با آمریکا، گفت: «اگر آمریکا تمام تحریم خود را بردارد، باز هم امکانپذیر است در جلسه ۱+۵ مثل قدیم حضور پیدا کند.» حسن روحانی با اشاره به صحبتهای روزهای گذشتهاش و برداشتهایی که از این گفتهها شد، ادامه داد: «برخی فکر میکنند مقصود از مذاکره، گفتوگوی دوجانبه است. خارجیها معمولا برداشتهای خود را دارند، اما اصول سیاستهای ما را رهبری مشخص میکند؛ همه ما مسیر واحدی را طی میکنیم و در مسائل ملی اختلافی وجود ندارد.»
روحانی در نشست ۱۲ سنبله مجلس گفت: «بارها گفتیم و باز هم میگوییم ممکن است از تعبیرها سوء برداشت شود، ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم. بحث مذاکره دوجانبه به صورت خصوصی مطرح نیست.»
حسن روحانی چهارم سنبله در سخنانی از آمادگی مذاکره در صورت تأمین منافع ایران سخن گفته بود. روحانی در نشستی اعلام کرده بود: «اگر بدانم در جلسهای با کسی ملاقات کنم، منافع ملی تأمین و کشور آبادتر میشود، دریغ نخواهم کرد زیرا اصل منافع ملی کشور است». این سخنان روحانی ازسوی رسانههای بینالمللی به پیام ایران برای مذاکره با آمریکا تعبیر شد. پیامی که مکرون، رئیس جمهور فرانسه هم  در یک نشست خبری با دونالد ترامپ از آن استقبال کرد و دیدار روسای جمهور ایران و آمریکا را غیرممکن ندانست. اظهارات روحانی موجی از واکنشها در ایران را به همراه داشت.