صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر آمریکا در برلین خواستار ممنوعیت کامل حزب‌الله در آلمان شد

سفیر آمریکا در برلین خواستار ممنوعیت کامل حزب‌الله در آلمان شد

ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در برلین از دولت آلمان خواست تا همچون بریتانیا و هلند، فعالیتهای حزبالله را ممنوع کند. فعالیت شاخه نظامی حزبالله در آلمان ممنوع بوده حال آنکه فعالیت بخش سیاسی این سازمان مجاز است.
ریچار گرنل، سفیر آمریکا در آلمان درخواست دولت ترامپ در خصوص ممنوعیت کامل حزبالله را به اطلاع دولت آلمان رسانده است. ریچارد گرنل مواضع سیاسی خود را بارها به طور صریح و آشکار بیان کرده و در بیان خواستهای دولت آمریکا از دولت آلمان توجه چندانی هم به قواعد دیپلماسی ندارد. سفیر آمریکا در آلمان در مقالهای که برای روزنامه "دی ولت" نوشته، از دولت آلمان خواسته است در فراسوی مواضع اتحادیه اروپا درباره حزبالله لبنان، از سیاستی که از سوی کشورهای بریتانیا و هلند دنبال میشود، پیروی کرده و فعالیت حزبالله لبنان را در آلمان ممنوع کند.
این نخستین باری نیست که آمریکا خواستار ممنوعیت کامل حزبالله از سوی دولت آلمان شده است. ریچارد گرنل در این باره نوشته است:
«ممنوع کردن حزبالله باعث آن میشود که این سازمان نتواند در آلمان نیرو و کمک مالی کسب کند.»
به باور سفیر آمریکا در برلین، ممنوع کردن حزبالله لبنان از سوی دولت آلمان همزمان حامل پیامی روشن و صریح است.
او درباره اهمیت ممنوع کردن حزبالله توسط دولت آلمان نوشته است: «این اقدام حکایت از آن دارد که اروپا مخالف هرگونه خشونت، ترور و نفرتپراکنی علیه یهودیان است.»