صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا جاسوس ارشد خود را از روسیه خارج کرده است

آمریکا جاسوس ارشد خود را از روسیه خارج کرده است

رسانههای آمریکایی گزارش دادهاند که این کشور یک جاسوس ارشد خود را در سال ۲۰۱۷ از روسیه خارج کرده است.
سیانان به نقل از چند مقام دولت دونالد ترامپ گزارشی درباره این عملیات منتشر کرده که در آن گفته شده مقامهای اطلاعاتی آمریکا از ترس آن که پوشش این جاسوس از طرف خود مقامهای دولت آمریکا لو برود او را از روسیه خارج کردهاند.
این تصمیم اندکی بعد از جلسهای گرفته شده که در آن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به شکلی غیرمنتظره اطلاعات طبقهبندیشده ایالات متحده را با مقامهای روسیه در میان گذاشت. این گزارش میگوید جاسوسی که از روسیه خارج شده یکی از مهمترین منابع آمریکا در داخل روسیه بوده است.
نیویورکتایمز هم در گزارشی نوشته است که این جاسوس خارج از حلقه نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بوده اما به صورت مرتب به آقای پوتین دسترسی داشته تا این حد که می‌‌توانسته از مدارک روی میز رئیس جمهور روسیه عکس بگیرد.
بنا بر گزارشها این فرد که بیش از یک دهه برای آمریکا جاسوسی میکرده، توانسته جای خود را تا ردههای بالای دولتی در روسیه باز کند.
نیویورک تایمز گزارش داده است که این منبع اطلاعاتی نقشی مهم در ارزیابی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا داشته که به این نتیجه رسیده بودند ولادیمیر پوتین مستقیما در دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نقش داشته است.