صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترکیه نگران ورود موج جدیدی از پناهندگان سوری است

ترکیه نگران ورود موج جدیدی از پناهندگان سوری است

در شمال سوریه صدها هزار آواره جنگی در حال فرار هستند. آنکارا نگران است که آنها وارد ترکیه شوند. در این صورت ممکن است که دولت ترکیه راه ورود آنها به اروپا را باز بگذارد.
این روزها نوار مرزی شمال غربی سوریه شاهد بیپناهی صدها هزار آواره جنگی است. بیشتر آنها ازمنطقه جنگ زده ادلب گریختهاند، منطقهای که آخرین پایگاه مهم شورشیان مخالف رژیم بشار اسد به شمار میرود.
چند هفته گذشته نیروهای دولتی سوریه برای بازپس گرفتن این مناطق عملیات گستردهای را آغاز کردهاند. این عملیات روز جمعه، ۲۲ سنبله (۱۳ سپتمبر) با حملههای جنگندههای روسیه و سوریه به مواضع نیروهای شورشی شدت یافت.
سازمان ملل تخمین میزند که در هفتههای اخیر نزدیک به ۴۰۰ هزار تن از ساکنان این منطقه آواره شدهاند. آنها اکنون امیدوارند که ترکیه مرزهای خود را به رویشان بگشاید.
به گفته کرم کینیک، رییس هلال احمر ترکیه، آنکارا خود را برای پذیرش بخشی از این پناهجویان آماده میکند. او میگوید: «در صورت ادامه عملیات دولت سوریه در شمال این کشور نیم میلیون پناهجو وارد ترکیه خواهد شد.»
کینیک هشدار میدهد که هم اکنون اقامتگاههای منطقه مرزی ترکیه بیش از حد مجاز پناهجو پذیرفتهاند و وضعیت بعضی از آنها ناهنجار است.