صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درگیری معترضان و پولیس در هانگ‌کانگ

درگیری معترضان و پولیس در هانگ‌کانگ

ازهانگکانگ خبر میرسد پولیس به روی حامیان دموکراسی گاز اشکآور پرتاب کرده و از فشار آب برای پراکندن آنها استفاده کرده است.
معترضان، در مقابل، بمب آتشزا و آجر به سمت پولیس پرتاب کردند، در خیابان سنگربندی کرده و به یک ایستگاه مترو آسیب رساندند.
دیروز (۲۴ سنبله- ۱۵ سپتامیر) هزاران تن از حامیان دموکراسی در هانگکانگ، بیرون قنسولگری بریتانیا تجمع کردند و خواستار فشار بریتانیا بر چین شدند تا آزادیهای مورد توافق پس از واگذاری هانگکانگ به چین را تضمین کند.
برخی سرود ملی بریتانیا "خدا نگهدار ملکه باد" و سرود میهنپرستانه این کشور، "فرمانروایی کن، بریتانیا" را خواندند و پرچم بریتانیا را تکان دادند.
بهرغم آنکه حامیان دموکراسی از تظاهرات منع شدهاند اما آنها در مرکز هانگکانگ راهپیمایی کردند و خواستار دمکراسی کامل شدند.
چین به کشورهای دیگر هشدار داده است که در امور هانگکانگ دخالت نکنند، چون این مسئله جزو امور داخلی این کشور است.
بریتانیا گفته است این کشور دارای یک مسئولیت قانونی است که تضمین کند چین پایبند اصل "یک کشور، دو سیستم" است.
از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حمکرانی هنگ کنگ را به چین واگذار کرد، هانگکانگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره میشود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره گردد.
بر این اساس، "منطقه ویژه اداری هانگکانگ" از آزادیهای سیاسی و استقلال قضایی خاصی برخوردار است که ساکنان سرزمین اصلی چین از آنها محروم هستند.