صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه بار دیگر به خشونت کشیده شد

اعتراضات جلیقه‌زردها  در فرانسه بار دیگر به خشونت کشیده شد

در جریان اعتراضات جلیقهزردها در شهر نانت فرانسه بار دیگر بین نیروهای پولیس و معترضان درگیریهایی روی داد. از همدلی و همراهی مردم فرانسه با جلیقهزردها پس از گذشت ۴۴ هفته کاسته شده است.
ناآرامیها و اعتراضات غروب شنبه ۲۳ سنبله (۱۴ سپتمبر) در شهر نانت حکایت از خشونتی گسترده داشت. شمار محدودی از کسانی که در اعتراضات شهر نانت شرکت کرده بودند، جلیقه زرد بر تن داشتند و این نشان از کاهش همبستگی مردم با معترضان دارد. بر اساس اطلاعاتی که پولیس فرانسه در اختیار رسانهها قرار داده است، معترضان از درون قطار اقدام به پرتاب سنگ کردند، به فروشگاهها  حمله کرده و سطلهای زباله را در سطح شهر به آتش کشیدهاند.
گفته میشود که پیروان "بلوک سیاه" مسئول این اقدامات خشونتآمیز بودهاند. این دسته از افراد با پوششهای سیاه و با استتار چهره خود دست به آشوب و اعتراض میزنند.
پولیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکآور بهره گرفته است. افزون بر آن گفته شده است که پولیس اقدام به دستگیری ۱۸ نفر نموده است.
جلیقهزردها در ۴۴مین هفته اعتراضات، این بار شهر نانت را برای تظاهرات خود انتخاب کرده بودند. سازماندهندگان این اعتراضات خواستار "همراهی ملی" شدهاند. این در حالی است که شمار اندکی به این فراخوان پاسخ مثبت دادهاند.