صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خامنه‌ای: مذاکره با آمریکا فقط در جمع کشورهای ۱+۵

خامنه‌ای: مذاکره با آمریکا فقط در جمع کشورهای ۱+۵

رهبر جمهوری اسلامی میگوید اگر آمریکا به توافق هستهای بازگردد میتواند مانند دیگر طرفهای توافق با ایران گفتوگو کند. او افزود در غیر این صورت "در هیچ سطحی"  با آمریکا مذاکره نخواهد شد، "نه در نیویورک نه در غیر آن".
رهبر جمهوری اسلامی که چندی پیش مذاکره با دولت دونالد ترامپ را "سم مضاعف" خوانده بود اکنون میگوید همه مسئولان این کشور اتفاق نظر دارند که چنین مذاکراتی "در هیچ سطحی" انجام نخواهد شد.
او در عین حال مذاکره با آمریکا را به عنوان یکی از کشورهای موسوم به ۱+۵ که در سال ۲۰۱۵ توافق هستهای با جمهوری اسلامی را امضاء کردند، به شرط بازگشت واشنگتن به این توافق ممکن دانست.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی خامنهای این سخنان را صبح سهشنبه ۲۶ سنبله (۱۷ سپتمبر) در ابتدای جلسه درس خارج فقه در آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه بیان کرده است.
تقریبا همزمان با این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد کار خود را در مقر این سازمان در نیویورک آغاز کرد.
در هفتههای گذشته گمانهزنیهایی درباره دیدار دونالد ترامپ با همتای ایرانی او حسن روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود که مقامات ارشد ایالات متحده احتمال آن را منتفی ندانسته بودند.
رهبر جمهوری اسلامی اعلام آمادگی واشنگتن برای مذاکره مستقیم با تهران را یک "ترفند" خوانده و هدف آن را "نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری" عنوان کرده است.
ایالات متحده آمریکا ثور سال پیش و پس از خروج از توافق هستهای تحریمهای لغو یا تعلیقشده علیه جمهوری اسلامی را دوباره اعمال کرد. هدف این تحریمها که در ماههای گذشته تشدید شده وارد کردن فشار حداکثری بر ایران برای کشاندن این کشور به پای میز مذاکرات اعلام شده است.