صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خطر قدرت‌گیری مجدد داعش در اثر حمله ترکیه به سوریه جدی است

خطر قدرت‌گیری مجدد داعش  در اثر حمله ترکیه به سوریه جدی است

نیروهای دموکراتیک سوریه قدرتگیری داعش را یکی از پیامدهای عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه میدانند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که حمله ترکیه به کردها در شمال سوریه به مبارزه علیه "دولت اسلامی" (داعش) آسیب میزند.
مقامهای کرد در شمالشرق سوریه میگویند تلاش نیروهای کرد برای دفاع از خود در برابر حمله احتمالی و قریبالوقوع ترکیه به این منطقه، باعث خواهد شد که این نیروها نتوانند به مبارزه خود علیه داعش ادامه دهند. بر اساس ارزیابیها صدها هسته مخفی داعش در شمال و شرق سوریه وجود دارند.
خبرگزاری فرانسه روز سهشنبه ۱۶ میزان (هشتم اکتبر) به نقل از نیروهای کرد سوریه و همچنین شماری از تحلیلگران اعلام کرده است که بهرغم اعلام نظر صریح ترکیه مبنی بر مانع شدن از بازگشت داعش به صحنه تحولات منطقه، درگیری در مناطق شمالی سوریه میتواند زمینه را برای سازماندهی مجدد نیروهای پراکنده داعش در سوریه هموار کند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ضمن اعلام این موضوع که همه چیز برای شروع عملیات نظامی در شمال سوریه آماده شده است، تضمین داده است که این عملیات باعث افزایش خطر داعش نخواهد شد.
کردهای سوریه تاکید کردهاند که قادر به مبارزه در دو جبهه نبوده و هرگاه ناگزیر به رویارویی با تهاجم ترکیه شوند، نیروهای داعش میتوانند از هرج و مرج برخاسته از اوضاع به سود تجدید سازماندهی خود بهره گیرند.
سام هلر، یکی از کارشناسان اندیشکده بحرانهای بینالمللی گفته است که «داعش همچنان یک تهدید است.» او تاکید کرده است که اختصاص نیروهای کرد به دفاع در برابر حمله ترکیه باعث قدرتگیری مجدد نیروی وابسته به "دولت اسلامی" (داعش) میگردد.