صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کاخ‌سفید: با تحقیقات استیضاح کنگره همکاری نمی‌کنیم

 کاخ‌سفید: با تحقیقات استیضاح کنگره همکاری نمی‌کنیم

کاخسفید طی نامهای رسمی به نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان اطلاع داده قصد همکاری با تحقیقات استیضاح را ندارد. اقدامی که میتواند آغاز نبرد میان دو شاخه اصلی نظام حکومتی آمریکا بر سر اختیارات قانون اساسی تلقی شود. کاخسفید "نامنطبق بودن با قانون اساسی" و "بیاساس" بودن مبنای آغاز تحقیقات استیضاح را دلیل تصمیم خود برشمرده است.
این تصمیم به معنای آن خواهد بود که سه کمیته مجلس نمایندگان که روند تحقیقات درباره لزوم استیضاح دونالد ترامپ را در دستور کار خود قرار دادهاند، از این پس برای دریافت اطلاعات و یا احضار مقامهای دولتی با دیواری از مخالفت کاخسفید روبرو خواهند شد.
تحقیقات این کمیتهها که دموکراتها رهبری آنها را برعهده دارند در پی آن آغاز شد که یک افشاگر اطلاعاتی رسما مدعی شد آقای ترامپ در گفتگوی تلفنی خود با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از او خواسته که درباره فرزند جدیترین رقیب دموکرات خود یعنی جو بایدن تحقیق کند و به این ترتیب زمینه دخالت یک دولت خارجی در انتخابات آمریکا را فراهم کرده است. نامه کاخسفید عصر سهشنبه، هشتم اکتبر، تنها ساعاتی پس از آن به دفتر رئیس مجلس نمایندگان ارسال شد که گوردن ساندلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا تنها دقایقی پیش از حضور در کنگره دستور دریافت کرد که در جلسه استماع برابر کمیتههای کنگره حاضر نشود.
در نامه چه آمده؟
این نامه که عصر سهشنبه، هشتم اکتبر برای رهبران دموکرات مجلس نمایندگان و در راس آنها نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان ارسال شده به امضای پت سیپلون، وکیل کاخسفید رسیده و در آن مبنای شکلگیری تحقیقات استیضاح به چالش کشیده شده است.
وکیل کاخسفید رهبران دموکرات مجلس نمایندگان را متهم کرده که روند استیضاح را آغاز کرده اند که "مبانی منصف بودن را نقض می کند و روند قانونی شکلگیری تحقیقات را نادیده می گیرد به ویژه که درباره لزوم آغاز این تحقیقات رایگیری انجام نگرفته است".
در این نامه هشت صفحهای وکیل کاخسفید با حمله به تحقیقات استیضاح از سوی کنگره به لحاظ قانون اساسی "نامعتبر" خوانده و دموکراتها را متهم کرده که به این بهانه قصد تغییر نتایج انتخابات سال ۲۰۱۶ را دارند.
اتهامی که آقای ترامپ هم شخصا بارها بر آن تاکید کرده و میگوید دموکراتها که باور نمی کردند در انتخابات سال ۲۰۱۶ شکست بخورند، همواره به دنبال راهی برای خلع ید از او بودهاند.
در ادامه این نامه پت سیپلون نتیجهگیری کرده که "به دلایلی که ذکر شد و با هدف از عهده برآمدن وظایف قانونی در برابر مردم آمریکا، پرزیدنت ترامپ و دولت او قادر به همکاری در این تحقیقات نخواهند بود."
این نامه که رسانه های آمریکا همچون نیویورک تایمز خیلی زود آن را "اعلان جنگ رسمی" کاخسفید در برابر کنگره خواندند تنها ساعاتی پس از آن منتشر شد که گوردن ساندلند، نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا، تنها دقایقی قبل از رفتن به کنگره، از حضور در جلسه استماع برابر نمایندگان کنگره منع شد.
آقای ساندلند که قرار بود صبح روز (سهشنبه) برای ادای توضیحات به کنگره آمریکا برود در آخرین لحظه از سوی کاخسفید متوقف شد.
قرار بود آقای ساندلند صبح روز سهشنبه، هشتم اکتبر، برابر سه کمیته قضایی، اطلاعاتی و روابط خارجی کنگره حاضر شود و درباره علت معطل نگهداشتن کمک نظامی ۴۰۰ میلیون دالری آمریکا به اوکراین و ارتباط احتمالی آن با درخواست آقای ترامپ برای تحقیق از جو بایدن و پسرش هانتر، به سوالات نمایندگان کنگره پاسخ دهد.
آن طور که گزارش شده او در حالی از رفتن به کنگره منع شد که با پروازی از اروپا خود را به واشنگتن رسانده بود و آماده شهادت در برابر کمیته اطلاعات کنگره بود.
انتشار متن پیامکهای رد و بدل شده میان او و دو دیپلمات دیگر آمریکا در اوکراین موجب گستردهتر شدن تحقیقات کنگره درباره لزوم استیضاح دونالد ترامپ شده است.
آن طور که آقای ساندلند گفته او در لحظات آخر از سوی وزارت خارجه دستور دریافت کرده که به کنگره نرود.
دقایقی بعد از علنی شدن این خبر دونالد ترامپ در توییتر به آن واکنش نشان داد و نوشت نمیخواسته اجازه دهد آقای ساندلند در جلسهای که به زعم او "یک دادگاه نمایشی" بوده شهادت دهد.