صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حملات ترکیه به سوریه: ۱۰۰ هزار نفر متواری شده‌اند

حملات ترکیه به سوریه: ۱۰۰ هزار نفر متواری شده‌اند

سازمان ملل متحد میگوید با ادامه حملات ارتش ترکیه به مناطق مرزی در شمال شرق سوریه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از اهالی این مناطق از بیم جان خود متواری شدهاند. به گزارش سازمان ملل متحد بسیاری از مردم در شهرهای تل تمر و حسکه در مدارس پناه گرفتهاند.
ترکیه حملات خود را از روز چهارشنبه و همزمان با دستور عقبنشینی دونالد ترامپ به نیروهای آمریکایی از این مناطق آغاز کرد.
همزمان گروههای حقوقبشری از کشته شدن دست کم ۱۱ غیرنظامی در جریان این حملات خبر دادهاند.
ترکیه هم مدعی شده که دهها نفر از شبهنظامیان را که آنکارا آنها را "شبهنظامیان گروه های تروریستی" میخواند در جریان این حملات کشته شدهاند. کشته شدن یک سرباز ارتش ترکیه هم از سوی آنکارا اعلام شده است.
ترکیه مدعی است که بنا دارد کریدوری حدود ۴۰۰ کیلومتر در این منطقه مرزی ایجاد کند تا حدود دو میلیون آواره جنگی سوریه را که طی سالهای جنگ داخلی در این کشور به ترکیه پناه برده بودند را آنجا جای دهد.اما بسیاری از دولتهای اروپایی و نهادهای بین المللی نسبت به وقوع یک قومکشی و کشتار کردها در جریان این حمله هشدار دادهاند چرا که آنکارا کردهای سوریه و نیروی دموکراتیک سوریه را شاخهای همسو با پکک میداند، گروهی که ترکیه آن را یک تشکل تروریستی می‌‍خواند.
تحلیلگران میگویند عقبنشینی نیروهای آمریکایی از این مناطق در حقیقت به ترکیه چراغ سبزی برای حمله به کردها بوده است.
در داخل آمریکا هم نمایندگان کنگره این کشور از هر دو جناح دموکرات و جمهوریخواه با انتقاد شدید از آقای ترامپ، برای تحریم ترکیه طرحهایی را برای رایگیری تدوین کردهاند.