صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دادگستری آمریکا: دو متهم به جاسوسی برای ایران اتهام‌ خود را پذیرفته‌اند

وزارت دادگستری آمریکا: دو متهم به جاسوسی برای ایران  اتهام‌ خود را پذیرفته‌اند

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو ایرانی که از یکسال پیش در آمریکا در بازداشت هستند، اتهام جاسوسی برای حکومت ایران را پذیرفتهاند.
وزارت دادگستری در بیانیهای اعلام کرد احمدرضا محمدی دوستدار و مجید قربانی "به همکاری با حکومت ایران برای جمعآوری اطلاعات از یک مرکز یهودیان در شیکاگو و همچنین تحت نظر قرار دادن اعضای سازمان مجاهدین خلق اعتراف کردهاند." احمدرضا محمدی دوستدار ۳۹ ساله تابعیت ایرانی آمریکایی دارد و مجید قربانی ۶۰ ساله تابعیت ایرانی داشته و مقیم کالیفرنیاست. هر دوی آنها متهماند که شماری از شهروندان آمریکایی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق و اعضای این سازمان را تحت مراقبت قرار داده بودند و اطلاعات جمعآوری میکردند.
مجید قربانی در اگست ۲۰۱۸ و احمدرضا محمدی دوستدار یک ماه بعد یعنی در سپتمبر همان سال بازداشت شده بود.
دادستانی میگوید دوستدار به نمایندگی از حکومت ایران به آمریکا سفر کرد و سال ۲۰۱۷ با قربانی ملاقات کرد. بنابر این بیانیه قربانی نیز میپذیرد در خاک ایالات متحده به نفع ایران فعالیت کند.
بنابر بیانیه دادستانی، قربانی در سپتمبر ۲۰۱۷ در یک گردهمایی سازمان مجاهدین در نیویورک شرکت کرده بود و از رهبران مجاهدین و شرکت کنندگان عکس تهیه میکرد و این تصاویر را در اختیار دوستدار میگذاشت. مجید قربانی یادداشتهایی مکتوب نیز ضمیمه این عکسها میکرد که در آن افراد حاضر در تصویر به تفکیک معرفی شده بودند. او برای این عکسها ۲۰۰۰ دالر دریافت میکرد و دوستدار نیز عکسها را در اختیار دولت ایران میگذاشت.
بنابر مدارک، آقای قربانی بار دیگر در سال ۲۰۱۸ نیز به یک گردهمایی دیگر مجاهدین در نیویورک رفت و از شرکتکنندگان و مخالفان حکومت ایران عکس و اطلاعات تهیه کرد و در این مدت دوستدار نیز در هماهنگی با رابط خود در ایران او را راهنمایی و هدایت کرد. جسی لیو دادستان ناحیه کلمبیا در آمریکا میگوید ایران "تصور میکرد با اعزام یکی از مأموران خود به آمریکا و همکاری با یک فرد دیگر که اینجا اقامت دائم دارد، میتواند با پاییدن افراد اطلاعات جمع کند".
دادگاه آقای دوستدار در ۱۷ دسمبر امسال و دادگاه آقای قربانی در ۱۵ جنوری ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد. در حال حاضر، آنها برای تقلیل مجازات حاضر به همکاری با دادستانی شدهاند.
هر دوی این افراد از زمان دستگیری در بازداشت به سر میبرند. اتهام توطئه در آمریکا حداکثر پنج سال و فعالیت به نفع دولت خارجی میتواند تا ۱۰ سال زندان داشته باشد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی از سال ۱۹۸۴ میلادی در فهرست دولت های حامی تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا قرار داشته است و آمریکا تحریمهای ویژهای را علیه این کشور اعمال کرده است که نقض آنها میتواند تبعات قانونی داشته باشد.
سال ۱۳۹۰ نیز آمریکا ایران را به تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرد. منصور ارباب سیار نیز در ارتباط با همین اتهام بازداشت و محکوم شد.
در عقرب سال ۱۳۹۴ دو تن از همکاران سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت به اتهام جاسوسی برای وزارت اطلاعات ایران توسط پولیس آلمان بازداشت شدند. دادستانی آلمان اعلام کرده بود این دو متهم زمانی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودهاند.